Nová páteřní stoka v této fázi výstavby povede do Cholupic a bude měřit zhruba 2,5 kilometru, z čehož zhruba čtvrtina bude vystavěna tzv. bezvýkopovou metodou. Součástí stavby je vybudování rozvodné sítě o délce 745 metrů a výtlačné řady tlakové kanalizace v délce 746 metrů. Součástí této stavby je i přeložka vodovodního řadu a plynovodu. Práce budou postupně dokončovány v letech 2022 a 2023. Náklady jsou v této fázi 203 milionů korun.

Poté, až bude páteřní stoka dokončena, začne město spolu s PVS budovat kanalizace dále na Točnou, kde kanalizace chybí. Tuto část stavby město a firma nyní připravují. Stavební povolení by mohlo mít město do konce letošního roku. Podle předběžného termínu by mohla být stavba udělána v letech 2022 a 2023.

PVS také buduje novou a opravuje současnou kanalizaci v nedalekých Komořanech. Splašková kanalizace bude měřit 2,4 kilometru. Vybudována je dešťová kanalizace o délce 2,6 kilometru.

Kanalizační a vodovodní infrastrukturu v Praze má na starosti právě PVS, jejímž vlastníkem je hlavní město. Od PVS má infrastrukturu pronajatu do roku 2028 Pražské vodovody a kanalizace (PVK), kde vodu distribuují. Většinovým vlastníkem PVK je firma Veolia a menšinovým Praha.