„Nároží křižovatek budou upravena tak, aby se zkrátila délka vybraných přechodů pro chodce,“ uvedla Lišková. Upravena bude šířka jízdních pruhů a chodníků a přibude možnost snazšího průjezdu cyklistů. Vozovka bude mít nový asfaltový povrch a parkovací zálivy budou nově z velké žulové dlažby. Chodníky na straně zástavby budou z vápencové mozaiky a na straně k parku budou asfaltové. Dělníci obnoví a upraví uliční vpusti pro odvodnění silnice a řešit budou také úpravy inženýrských sítí.

První začnou práce 19. dubna u křižovatky s Ječnou ulicí u kostela sv. Ignáce. Uzavřen bude průjezd před vchodem do kostela. Po opravách již nebude obnoven a vjezd bude umožněn pouze pro vozidla záchranářů a pro cyklisty.

Úprava parku

Odděleným projektem je úprava parku v centru náměstí, kterou připravuje magistrát. Město vybralo prostřednictvím tzv. soutěžního dialogu architektonická studia, která vytvořila projekt rekonstrukce. Město podle dřívějších informací předpokládá, že začít s úpravami by se mohlo v roce 2023. Práce mají podle dřívějších odhadů vyjít na 230 milionů korun.

Na Karlově náměstí byla v loňském roce přebudována křižovatka u Resslovy ulice, kde vznikly nové přechody. Lidé zde museli do té doby využít podchod, nicméně řada z nich přelézala zábradlí a křižovatku přebíhala. Upraveno bylo také stání na semaforu v Resslově. V minulosti byl také upraven vstup do parku na Moráni nebo okolí tramvajové zastávky Novoměstská radnice.

Karlovo náměstí, dříve Dobytčí trh, je s rozlohou 80 550 metrů čtverečních největším náměstím v Česku a jedním z největších v Evropě. Na délku měří 510 metrů a na šířku 130 metrů. Ve středu náměstí stála od roku 1300 kruhová kaple Božího těla, ve které byly vystavovány říšské korunovační klenoty. Zbořena byla roku 1791.

Fotogalerie
29 fotografií