Plánovaná stavba má navazovat na několik hotových bytových domů na území ohraničeném ulicemi Olgy Havlové, Rixdorfská a Na Vackově. Odvolání Prahy 3 zamítl magistrátní odbor územního rozvoje v polovině ledna. Ministerstvo pro místní rozvoj také jíž dříve potvrdilo původní stanovisko odboru, že je plán v souladu s územně-plánovací dokumentací města. S tím však radnice Prahy 3 nesouhlasí.

Jediná možnost

Jelikož městská část vyčerpala všechny možnosti odvolání proti rozhodnutí, zbyla jen možnost podat správní žalobu, uvedla mluvčí. Žalobu úřad podal v pátek. Městskou část bude ve sporu zastupovat kancelář Frank Bold Advokáti, která podle schváleného dokumentu požádá také o odkladný účinek žaloby. Ten by znemožnil investorovi pokračovat v přípravě stavby, k tomu však bude nutné prokázat, že by výkon územního rozhodnutí způsobil městské části větší újmu, než jaká může přiznáním odkladného účinku vzniknout jiným osobám.

Městská část ve svém zamítnutém odvolání argumentovala, že patnáctipatrová budova bude znamenat výrazný zásah do lokality a zastínění přilehlého parku. Nedostatečná je podle názoru městské části i dokumentace předložená investorem, která nebere v potaz širší dopravní vazby, blízkost ochranného pásma kbelského letiště ani dřívější územní studii území.

Radnice nesouhlasila také s využitím nejvyššího možného koeficientu pro výpočet podlažních ploch. Památkový odbor pak podle Prahy 3 neodůvodnil svůj souhlas se stavbou, i když ministerstvo kultury se k výšce vyjádřilo nesouhlasně v souvislosti se zachováním pražského panoramatu.

Názorový obrat

Mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha dříve uvedl, že studie budovy byla prezentována v září 2018 na výboru územního rozvoje městské části, projekt získal kladná stanoviska všech dotčených orgánů a vedení Prahy 3 s ním původně souhlasilo. Změna nastala po volbách v říjnu 2018, kdy nastoupila současná politická reprezentace městské části. Aktuální vyjádření firmy ČTK shání.

Video
délka: 02:07.86
Video se připravuje ...

Největší protiatomový kryt Bezovka se nachází několik metrů pod povrchem Parukářky. Málokdo ví, že se v jejích útrobách nachází spletitý systém chodeb vybavených nejrůznější zachovalou technikou, a ještě málo ví o obyvatelích, kteří v ní přebývají. David Zima

Fotogalerie
4 fotografie