Zásadní životní milník? Zbytečnost? Tak uvažujeme o svatbě dnes, kdy partnerské soužití ani společná výchova dětí není pod tlakem církve či státního zřízení. O tom se našim předkům mohlo zdát. Ještě do poloviny 16. století v některých krajinách stačilo i tříleté soužití, aby byl pár považován za sezdaný.

Jinde se muž a žena museli rozejít nebo církev „za trest“ jejich vztah prohlásila za manželství. Sňatek byl ale dlouhá desetiletí výlučně církevní záležitostí. U nás to změnil až zákon z dubna 1870 povolující civilní sňatek. První občanská svatba v Čechách se pak odehrála před 150 lety, 5. března 1871, na dodnes populární Staroměstské radnici v Praze. Svatebčany oddal tehdejší pražský purkmistr František Dittrich, jehož dodnes připomíná ulice na Novém Městě.

Chceme „do chomoutu“?

S uzákoněním civilních svateb přišel i další zlom – možnost rozvodu. Do té doby jediné možné církevní sňatky jej kvůli slibu nerozlučitelnosti nepovolovaly a není možný dodnes. Časy, kdy si lidé vybírali formu vstupu do manželství dle své víry, skončily v únoru 1948. V Československu byl přijat zákon o právu rodinném, zavádějící výlučně civilní sňatky. Do kostelů se lidé směli vrátit až roku 1992. Ale – chceme „do chomoutu“?

Dnes už zase ano. Počet svateb v 90. letech začal klesat, nejméně jich pak bylo v roce 2013, jen čtyři na tisíc obyvatel. Méně už jich bylo jen za první světové války v letech 1915 až 1917. Nejvíc za posledních deset let jich bylo roku 2017. A i když nyní obřady komplikuje koronavirus, zájem o manželství zase stoupá.

Rekordy v kleci normalizace

Touha žít společně v oficiálním svazku, ale i normalizační utužení socialismu, uzavřené hranice nebo výhodné půjčky sehrály roli v rekordním počtu svateb v roce 1973. Do manželství vstoupilo téměř 100 tisíc dvojic! S příchodem svobody se postoj lidí k zakládání rodin změnil. Nikam nespěchají, žijí spolu a vychovávají děti bez nutnosti manželství.

Dnes můžeme vstoupit do manželství nad pražskými střechami stejně jako v lese, pokud přesvědčíme oddávajícího úředníka.
Autor: Martin Pekárek, archiv, J. Al-Safadi / Unsplash

Polovina končí rozvodem

Smutná je statistika rozvodů. Zatímco před 90 lety připadly na stovku sňatků ani ne tři rozvody, teď se manželství rozpadá zhruba 47 procent, tedy téměř každé druhé. Podle demografů spolu manželé vydrží v průměru kolem dvanácti let.

Svatební čísla

Změnil se i věk, kdy lidé do manželství vstupují. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se muži poprvé žení nejčastěji v 29 letech, ženy v 27. Kdy nejčastěji? „Nejvíc svateb se odehrává od června do září a nejpopulárnějším dnem bývá sobota,“ uvedla za ČSÚ Terezie Štyglerová. Naopak nejméně svateb se koná v zimě. Svou roli ale hrají i zajímavá data, jedním z letošních je třeba čtvrtek 2. 12. 2021.

Video
délka: 03:52.81

Staroměstská radnice v Praze roku 2018 oslavila 680. výročí. Ivan D. Hladík

Fotogalerie
9 fotografií