„Není to úplně obvyklé řízení, ale vzhledem k rozsahu stavby a její specifičnosti je to správný způsob řízení,“ řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Správce stavby v minulosti magistrát využil například při stavbě nové linky Ústřední čistírny odpadních vod.

Nyní zamýšlená zakázka navazuje na zmíněný tendr na stavební firmu. Jejím cílem je potřeba najít dodavatele, který zajistí funkci správce stavby a technického dozoru stavebníka. S vybranou firmou město podepíše smlouvu na 48 měsíců. Vítěze vybere speciální výběrová komise.

Při rekonstrukci bude zachována původní podoba stavby z roku 1891. Počítá se ale s dobudováním dalšího zázemí a technickými úpravami památkově chráněného objektu. Novinkou má být například podchod pod levým křídlem paláce, kterým se bude možné od vchodu nebo z foyer dostat ke Křižíkově fontáně.

Pražští zastupitelé o vypsání zakázky rozhodli v roce 2018, poté město tendr vypsalo. Nynější vedení magistrátu zakázku loni v říjnu zrušilo s tím, že byla vypsána ještě předtím, než byl dokončen projekt, a tedy bez podrobné znalosti toho, co bude stavba zahrnovat. Původní tendr cenu odhadoval na 1,25 miliardy korun.

Průmyslový palác byl postaven při příležitosti Jubilejní zemské výstavy podle návrhu architekta Bedřicha Munzbergera. Od počátku sloužil k pořádání výstav a dalších kulturních akcí, i když původně mělo jít o dočasnou stavbu. V letech 1952 až 1954 komunistická garnitura rozhodla o změně funkce a hlavní hala paláce byla přestavěna na společenský a taneční sál. Změnilo se i jeho jméno na Sjezdový palác, který byl součástí tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka.

Fotogalerie
26 fotografií