DPP vede areál jako zbytný majetek. Podle dokumentu schváleného radními loni podnik vydal do ostrahy 969 696 korun, další náklady 855 814 korun tvořila spotřeba energie a do oprav a údržby šlo 977 518 korun. Při spolupráci s městem by tyto peníze nemusel podnik vynakládat. „Jakým způsobem nám DPP areál propůjčí, bude ještě předmětem debat,” uvedl Scheinherr, který dodal: „Areál nechceme prodat, protože má vysokou kulturně-historickou a technickou hodnotu. Nyní bude zpracována studie využitelnosti.”

Materiál zabývající se využitím areálu, jehož hodnota by měla být 153,6 milionu korun, pro město vypracuje jeho příspěvková organizace Institut plánování a rozvoje (IPR). Hotov má být do konce letošního srpna. Řešeno bude také ekonomické fungování areálu, aby provoz nebyl ztrátový. IPR na studii bude spolupracovat mimo jiné s přilehlými městskými částmi. Analýza infrastrukturálních potřeb, kterou v minulosti vypracoval rovněž IPR, uvádí, že je vhodné areál využít zejména pro vytvoření kulturního či komunitního zařízení, zahrnujícího program pro děti. „Vhodným využitím je také vybudování zařízení pro sociální služby. Hlavní město Praha rovněž počítá se zastoupením funkce, která bude připomínat bývalé využití objektu jako vozovny tramvají a trolejbusů,” píše se v dokumentu, který dnes schválili radní.

Historická rarita

Orionka pochází z roku 1896. Její součástí je kromě třílodní haly bytový dům, v areálu jsou původní historické tramvajové koleje, které nechal položit František Křižík v roce 1897. Unikátní je i původní kolej v interiéru haly z roku 1897, kdy tento typ kolejnic nebyl nikde jinde v Praze v této podobě pro elektrické tramvaje normálního rozchodu použit. DPP v minulosti uvažoval o prodeji vozovny a rovněž se mluvilo o jejím využití pro muzeum MHD. K ani jednomu ale nedošlo.