Pane docente, společnost vnímá konopí především jako návykovou drogu s povzbuzujícími halucinogenními účinky. V čem je tzv. lékařská marihuana jiná?

„Lékařské konopí má přesně definovaný obsah účinných látek, tedy THC – tetrahydrokanabinolu a CBD – kanabidiolu. Nemá přítomny těžké kovy a neobsahuje plísně, které se objevují u špatného sušení. Tyto nežádoucí příměsi samozřejmě nelze u »rekreačního« konopí vyloučit.“

Jaký je váš konkrétní názor na využití marihuany v lékařství?

„Pro nás onkology je to pomocný lék, který může ovlivnit některé doprovodné příznaky rakoviny a její léčby, hlavně únavu a nechutenství – na tyto časté potíže jinak nemáme uspokojivou léčbu. Léčba konopím je také velmi bezpečná, protože zde nehrozí tak těžké účinky z předávkování, jako například u opiátů. Myslím si, že kolem konopí je zbytečně moc povyku a měli bychom k němu přistupovat jako k jakémukoli jinému podpůrnému léku.“

Říkáte, že léčba konopím je bezpečná, ale opravdu nehrozí žádné vedlejší účinky?

„Užívání konopí může zhoršit nebo spustit některé psychické choroby, a proto se nedoporučuje při psychózách, ani v jejich klidovém stádiu. Může způsobit závislost, ale to je pro její medicínské využití nepodstatné, protože mnohem vyšší riziko závislosti je u opiátů nebo sedativ. U nich není také na překážku, pokud se používají správným způsobem a pro konkrétního nemocného člověka. Konopí může zrychlovat srdeční tep a zvyšovat krevní tlak. Účinné látky obsažené v konopí, především THC, mohou mít negativní vliv na vývoj plodu, proto se v těhotenství užívání konopí nedoporučuje. Určité látky, které jsou obsažené v konopí, a to včetně THC, jsou vylučovány i do mateřského mléka, takže se konopí nedoporučuje ani v době kojení. U pacientů, kteří mají omezenou funkci jater, mohou být účinky konopí výrazně odlišné a nepředvídatelné.“

Užívání návykových látek v těhotenství se podle lékařů na dítěti podepíše. (ilustrační foto)
Autor: Profimedia

V případě využívání konopí se zmiňují i vlivy na mozkovou činnost.

„V souvislosti s dlouhodobým efektem na kognitivní schopnosti a mozkovou činnost není zatím vše prozkoumáno. Užívání kanabisu je asi nejvíce problematické ve věku, kdy je mozek ve vývinu, tedy tak do 21 let. U mladých lidí může podle některých studií dojít k dlouhodobým, možná i nevratným následkům v tomto směru.“

Přitom, pokud se nemýlím, konopí lze předepsat už od 18 let?

„Ano, lze je použít až od 18 let věku.“

Na co lze marihuanu v lékařství konkrétně využít? Čím je efektivnější, než konzervativní léky?

„V onkologii se konopí používá k léčbě bolesti, nevolností a těžkého nechutenství. V neurologii také k uvolnění křečí svalstva, v kožním lékařství může pomáhat na některé typy kožních a slizničních zánětů a defektů.“

O »rekreačním« konopí coby droze se obecně ví, že ji uživatelé nejčastěji kouří, případně požívají. V medicíně lze marihuanu aplikovat jak?

„Obvykle ve formě kapslí, mastí nebo inhalací. Kouření konopí vytváří podobné zplodiny jako kouření tabáku s tím rozdílem, že v konopí není nikotin a jsou tam naopak jiné aktivní látky. Ale dehet a další škodlivé látky spalováním konopí vznikají, a proto se tato forma u lékařského konopí nevyužívá.“

Může i běžné konopí pomoci tam, kde bývá využíváno zdravotní?

„Samozřejmě to možné je. Jak jsem již uvedl, lékařské konopí má výhodu v tom, že je čisté od nežádoucích příměsí a má změřený obsah aktivních látek. To u konopí získaného doma nebo na ulici nelze provést, a proto jsou účinky tzv. »rekreačního« konopí méně předvídatelné.“

Setkáváte se v nemocnici s předsudky ohledně lékařské marihuany? Vyskytují se například případy, kdy pacienti tento postup odmítají s tím, že je konopí droga?

„Ano, takové předsudky existují vůči konopí, ale také vůči opiátům, které se v onkologii používají již dlouho a velice často. Za předsudek rovněž považuji víru v konopí jako všelék, včetně jeho protinádorového účinku, který je zatím neprokázaný. Tyto »pozitivní« předsudky jsou také velmi rozšířené.“

Co případy předávkování? Jak často je v Thomayerově nemocnici musíte řešit?

„To nemohu posoudit já, spíše kolegové z interny nebo akutního příjmu. Ale viděl jsem takové případy mimo nemocnici – obvykle jde o pár hodin nevolnosti a zvracení. Horší je to po požití tzv. „koláčků,“ protože po vstřebání ve střevě se hlavní aktivní látka konopí THC aktivuje v játrech.“

Fotogalerie
16 fotografií