Stovky lidí se v předvečer 30. výročí sametové revoluce shromáždily na Národní třídě, aby si vychutnaly překvapení, které si pro ně připravila Akademie věd. Na celou délku budovy promítala projekci, jejíž obsah připravili vědci z Ústavu soudobých dějin AV ČR. 

Celé zhruba desetiminutové představení dostalo název Listopad 1989: Cestou k demokracii a ukázalo klíčové události československých a českých dějin po roce 1945. „Záměrem světelné projekce je poukázat na skutečnost, že pro společnost klíčové hodnoty jako demokracie, svoboda, pluralita, názorová otevřenost a tolerance nejsou samozřejmým a jednorázovým, ,darem‘, který nám sametová revoluce v listopadu 1989 přinesla, ale spíše cestami a podobami, které jsou kontinuálně (znovu)utvářeny,“ uvedli organizátoři. První promítání začalo v 18:00, následovaly projekce v 18:30, další pak v 19:00 a v 19:30.

Fasádou budovy akademie se nejprve rozjely tanky jako symbol počátku protektorátu a druhé světové války, což uvrhlo zemi do ohně a zkázy. Vznik železné opony a komunistický puč v Československu představovaly pnoucí se ostnaté dráty, uvolnění v 60. letech a Pražské jaro zas jasně zelená barva. Tu však potlačily další tanky při invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Následující chvíle náležely počátku normalizace, kterou mimo jiné představovaly rostoucí panelové domy.

Videomapping připomněl i petici Několik vět iniciovanou signatáři Charty 77 a zveřejněnou v červnu 1989, sametovou revoluci a pád komunismu, kdy z mapy postupně mizela rudá barva. Lidé pak přihlíželi také vzniku Občanského fóra v Československu a vyslechli si část proslovu Václava Havla. Závěr videomappingu patřil vstupu České republiky do Severoatlantické aliance v roce 1999 a do Evropské unie o pět let později.

Unikátní videomapping na budovu Akademie věd:

Video
délka: 10:46.30

Dechberoucí podívaná: Akademie věd ČR připravila unikátní videomapping, v němž představila klíčové okamžiky československých a českých dějin. Eva Fornálová

Devatenáctý ročník Týdne vědy a techniky začal v pondělí. Vedle sametové revoluce jsou jeho hlavními tématy klimatické změny, plýtvání potravinami nebo přírodní katastrofy.

Fotogalerie
15 fotografií