Důvodem rozšíření tratě je podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše zejména snaha zlepšit podmínky pro průjezd nákladní dopravy pražským uzlem na třetím koridoru a vytvoření kvalitních podmínek pro osobní dopravu.

Dalším cílem stavby je také vytvořit odklonovou trasu pro výluku při rekonstrukci mostů ve Výtoni a zajistit provizorní zabezpečovací zařízení ve stanici Praha-Krč po dobu výstavby metra D, kdy bude stávající výpravní budova zbourána.

V příštím roce SŽDC předpokládá zpracování záměru projektu a zahájení prací na dokumentaci pro společné řízení. Další postup bude podle organizace záležet zejména na rychlosti projednání s mimodrážními složkami, zejména s ohledem na životní prostředí. SŽDC chce samotnou stavbu zahájit zhruba za pět let.