„Jde o důležitý milník pro výstavbu metra D, tedy dohodu s vlastníky pozemků v okolí krčské nemocnice, kudy má vést budoucí linka metra D. Dohodli jsme se na budoucím rozvoji stanice metra, díky čemuž nám vlastníci stavbu umožní. Podařilo se také dosáhnout toho, že stáhnou žalobu na územní rozhodnutí, která nad námi několik let visela a ohrožovala celou výstavbu,“ uvedl k zásadnímu kroku náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), podle kterého by opačný výsledek mohl znamenat i několikaleté zpoždění ve výstavbě.

Město s vlastníky bude spolupracovat při přípravě jejich vlastní výstavby u budoucí stanice a do zprovoznění metra jim bude platit nájemné v celkové výši 10,1 milionu korun ročně. Nájem pozemků pro stavbu metra se podle smlouvy týká 43 123 metrů čtverečních a výše nájemného byla stanovena znaleckým posudkem. Smlouva počítá s možností budoucího zvýšení nájemného podle aktuální situace na trhu na základě dohody obou stran nebo nového posudku.

V praxi podpis obou dokumentů znamená, že Praha může podat žádost o stavební povolení. V návaznosti na v současnosti probíhající geologický průzkum mezi budoucími stanicemi Pankrác a Olbrachtova by po získání všech povolení měla vlastní stavba začít na konci příštího roku.

„Město všeobecně vítá výstavbu u stanic metra. V takových místech má vznikat hustější i vyšší zástavba, protože jde o lokalitu s velice dobrou obslužností, kam lidé mohou dojíždět metrem místo autem,“ popsal stávající postoj magistrátu k celé problematice Scheinherr.

„Končí 20 let nejistoty“

Zástupce vlastníků pozemků v předmětné lokalitě Jakub Sklenka na dnešním slavnostním podpisu dohody uvedl, že pro majitele je to konec 20 let nejistoty. „Někdo tu plánoval metro, ale nikdo pořádně nevěděl jak. Nikdo neřešil, co bude nad metrem. Vlastníci nejsou žádní spekulanti, ale rodina, která vlastní pozemky dlouhodobě. Bylo pro ni důležité, že nad metrem vznikne kus města,“ uvedl Sklenka, podle kterého současná dohoda vznikala tři roky.

Video
délka: 05:56.07

Náměstek primátora Adam Scheinherr a zástupce vlastníků pozemků Jakub Sklenka k metru D a veřejnému prostoru v Krči Daniel Vitouš

Co tam přesně bude?

Stávající představa ohledně výstavby nad rámec samotného metra včetně stanice počítá s umístěním obchodů, kanceláří i bytů. V podzemním patře by měly být prodejny a další služby, stejně tak na přízemní úrovni Vídeňské ulice, kde se dnes nacházejí autobusové zastávky.

„Vyšší patra podél ulic Vídeňská a Zálesí počítají s administrativními prostory primárně proto, že je tam hluk z dopravy, kvůli kterému není možné stavět cokoliv jiného,“ vysvětlil Jakub Sklenka, dle kterého zbytek výstavby budou samotné byty, kterých má být odhadem 700. Kanceláře by měly zaujímat plochu asi 30 tisíc metrů čtverečních, obchodní plochy o 10 tisíc metrů méně. Zatím jde však pouze o odhadovanou rozlohu.

„Jestliže se bavíme o tom, že v Praze je nedostatek bytů a kanceláří, je škoda mít uprostřed Prahy na stanici metra prázdnou louku. Když se dnes podíváte například na stanici metra Opatov, prostředí okolo je šeredné. Metro tu převáží lidi, ale neřeší okolí. Každá starost o okolí něco stojí, tady tu starost ponesou administrativní a obchodní budovy, které tam budou. Jde o to, aby místo bylo čisté, udržované, zazeleněné, tedy takové, jaké si všichni přejeme,“ dodal Jakub Sklenka.

Fotogalerie
9 fotografií