Zmiňovaná studie se váže k mimo jiné i k projektu s názvem „Divoká Vltava“, který souvisí se závazkem hlavního města o vybudování nového krajinného prostoru kolem řeky. Ten má sloužit jako náhrada za rozšíření čistírny odpadních vod. Antropologický rozbor se kromě Císařského ostrova věnuje také dalším lokalitám Trojské kotliny.

„Celá oblast se předělává. Tato analýza mapuje současný stav, který bude sloužit jako podklad pro projektanty. Důležitá budou další protipovodňová opatření, vznikne zde krajinné rekreační zázemí,“ vysvětlil tiskový mluvčí IPR Marek Vácha, podle kterého v lokalitě proběhlo již několik setkání s obyvateli.

Císařský ostrov neznámý

Rozbor antropologa Hanuse zajímavě přibližuje Císařský ostrov jako lokalitu, která prošla překotným vývojem. V dávnější minulosti zde býval bohatý společenský život ve výletních restauracích či zahrádkářské kolonii, ještě dříve tu leželo pole. Vznik první části čistírny odpadních vod v 60. letech minulého století však zapříčinil, že lidé postupně ztratili o toto místo zájem. Jediné, co tu dnes opravdu funguje, jsou zájmové spolky se psy a koňmi.

Z průzkumu v analýze je patrné, že pro současné obyvatele je Císařský ostrov spíš lokalitou neznámou, kterou většina lidí chápe jen jako tranzit mezi Trojou a Stromovkou. Právě to by se mělo díky připravovanému projektu změnit.

Trojská lávka a další projekty

Pád lávky v prosinci roku 2017 využití tohoto místa ještě více zkomplikoval. Od té doby lidé jezdí pouze přívozem, který však přemostění v plném rozsahu nenahrazuje. „Paradoxně teď, když tam lávka není, je řeka v podobě, jako bývala v dobách, kdy tam byl jen přívoz, nebo brod. Z hlediska krajiny je to vlastně hezčí, zajímavější. Samozřejmě ale z hlediska komunikace tu lávku potřebují všichni. My se těšíme, že bude v příštím roce hotová,“ řekl místostarosta městské části Praha-Troja Tomáš Drdácký (STAN/Trojský Kůň 2018).

Z hlediska dalších projektů lze v tuto chvíli podle Marka Váchy z IPR hovořit pouze odhadem, a to v horizontu roků. Druhá lávka dál po proudu Vltavy směrem k zoo by mohla za ideální situace stát do 5 let. Také další jednotlivé revitalizační projekty u Císařského ostrova v tuto chvíli institut odhaduje na dobu trvání realizace od jednoho do pěti roků.

Fotogalerie
13 fotografií