Praha 5 patří za poslední roky mezi developersky lukrativní oblasti. Mezi Smíchovským nádražím a autobusovým nádražím Na Knížecí má vzniknout Smíchov City, nedaleko sídliště Barrandov směrem k Holyni mají podle Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zase vyrůst zejména byty a v menší míře administrativní budovy. Jenže mají problém.

Spolek Lepší Barrandov již roky upozorňuje na nevyhovující kapacitu kanalizací hlavně na západě Barrandova. Síť kanálů totiž vznikla v éře socialismu pouze pro potřeby sídliště a nebyla rozšiřovaná: „Další rozvoj sídliště, plánovaný ještě v socialistické éře, předpokládal připojení nové výstavby na novou kanalizační stoku, která za tím účelem byla zbudována až do Klukovic. Bohužel za 20 let nové výstavby na západním Barrandově nebyla tato kanalizační stoka dokončena,“ upozorňuje Olga Burianová ze spolku Lepší Barrandov.

Stopka

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) dosud připojovala všechny novostavby na původní stoku, která byla připravená k dalšímu rozvoji, to teď ale kvůli suchu není možné. „Stávající jednotná kanalizační síť (odvádí společně odpadní i dešťové vody) se neplánuje rozšířit ani posílit. Nové plochy nelze odvodnit gravitačně do stávajícího stokového systému a v rámci řešení problematiky sucha v současné době není žádoucí pokračovat v dostavbě jednotné kanalizační sítě,“ řekla Blesk.cz Hana Kletečková, tajemnice PVS. Kapacity stok jsou teď ale plné a podle Pražské vodohospodářské společnosti nové barrandovské projekty neobdrží povolení k napojení, dokud nebude dokončená plánovaná stoka do Klukovic. 

„Pro povolení dalších rozvojových ploch mezi Barrandovským sídlištěm a Holyní je nutno vybudovat novou splaškovou stoku do sběrače Q v Klukovicích a novou stoku (příkop) srážkové kanalizace do Klukovického potoka. Pro odvodnění území do Klukovic je třeba vyřešit vedení odvodnění především majetkově,“ komentuje Kletečková.

Nutné rozšíření stok nebylo podle mluvčí Prahy 5 Markéty Drešlové možné udělat dříve. Nejprve se musel změnit územní plán, který počítal se zástavbou. Navíc to byla starost magistrátu: „O kanalizační síť se má starat zejména magistrát hlavního města. Žádné náhradní řešení v tuto chvíli neexistuje,“ prozradila mluvčí Prahy 5. Kdy však dojde k potřebné rozšíření a jak to zpozdí další chystané projekty, není zatím jasné.

Fotogalerie
8 fotografií