Výlet do lesa v oblasti Šárky může mít katastrofický dopad. V půdě jsou ještě dodnes ukryty pozůstatky armádní munice z dob druhé světové války. Podle mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petry Fišerové si musí lesníci dávat obzvlášť pozor v místech historického výskytu německého nebo ruského okopového ležení, kupříkladu u letiště. Místa proto nechávají zvlášť kontrolovat, aby nedošlo k neštěstí.

Nebezpečí v Šárce

„Obdobně postupují například Vojenské lesy a statky v místech vojenských újezdů. Šárka byla prověřována opakovaně, jelikož se zde historicky munice již nacházela. V současné době neevidujeme žádné jiné lokality tohoto typu v lesích na území hlavního města,“ prozrazuje mluvčí Fišerová a to potvrzuje i Policie ČR.

Prohledávání lesů se tentokrát konalo kvůli plánované rekultivaci půdní plochy frézou. Nalezená munice nakonec skončila v rukách policejních pyrotechniků a byla zničena. „V oblasti Šárky se v minulosti opakovaně nalezla munice pocházející z období druhé světové války. V řadě případů musela být tato munice pyrotechnikem zničena na místě, jelikož její stav vylučoval přepravu a dočasné skladování před hromadným zničením na trhací jámě,“ říká Hana Rubášová, inspektorka policejního prezidia.

Muzea nemají zájem

Hledači pokladů pak nemohou čekat vděk ze strany pražských muzeí. Národní muzeum ani Muzeum Policie ČR dosud neobdrželo nalezenou munici od soukromých osob. Vojenský historický ústav tuto zkušenost dosud také nemá: „Za posledních 20 let neobdržel Vojenský historický ústav Praha žádný takový nález,“ řekl Jan Skramoušský, kurátor moderních palných zbraní.

  A není se čemu divit. Podle Rubášové by měly osoby v případě nálezu munice či předmětu připomínajícího munici s touto nemanipulovat. Zabránit přístupu dalších osob a nález oznámit neprodleně Policii ČR na linku 158. 
Fotogalerie
5 fotografií