Model budovy vznikal mezi lety 2016 a 2018. Podle jeho spoluautora Ondřeje Šestáka z firmy Studio 6000 bylo nutné nejprve památník namodelovat v počítači, což zabralo zhruba tři a půl měsíce. V důsledku velikosti modelu nebylo možné využít technologii 3D tisku, namísto ní autoři využili CNC stroj. Model neobsahuje všechny detaily, některé buď nebylo možné vyrobit, nebo by s ohledem na měřítko vůbec nebyly patrné. Finální výrobek je sestaven z 60 částí. „Původně jsme to chtěli vyrobit z jednoho kusu, což se ukázalo, že technologicky není možné,” uvedl Šesták.

Na přípravě modelu se podílely Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA při ČVUT a Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity. Podle Petra Červenky ze střediska Teiresiás se na ně v posledních letech obrací čím dál více institucí s žádostí o pomoc při podobných projektech.

Státní symbol

Národní památník s jezdeckou sochou Jana Žižky vznikl ve 30. letech 20. století a je v něm umístěna expozice českých a československých moderních dějin, kterou provozuje Národní muzeum. „Je to jeden ze státních symbolů. Je to budova, ve které se odráží dějiny 20. století a patří mezi nejvýznamnější funkcionalistické památky z doby první republiky,” uvedl ředitel Historického muzea Marek Junek. Dodal, že kromě nevidomých může model sloužit i dětem.

Zdaleka ne výjimka

Haptické modely dávají nevidomým možnost prostřednictvím hmatu získat představu o podobě památek. Například v Olomouckém kraji mají podobných modelů několik, v minulosti tam vznikla vyobrazení olomoucké radnice, přerovského zámku, katedrály svatého Václava v Olomouci či zámku ve Velkých Losinách. Ve Středočeském kraji má haptický model například muzeum v Roztokách u Prahy.