Podzim je v plném proudu, počasí je opravdu nádherné, a tak se řada lidí oddává tradiční sezonní radovánce: pouštění draka. Existují však místa, která jsou pro tuto činnost krajně nevhodná. Mezi ty patří zejména letiště, kde pro pohyb čehokoliv ve vzduchu platí přísná bezpečnostní opatření daná zákonem, která vymezují takzvaná ochranná pásma.

Nepříjemnost si v této souvislosti užili lidé na jihopražském letišti Točná. „Dnes došlo na dětském hřišti k incidentu, který by mohl potencionálně ohrozit letecký provoz. Neukáznění návštěvníci si pustili draka až téměř nad vzletovou a přistávací dráhu, a to přesně v okamžiku vzletu letadla,“ uvedli provozovatelé zmiňovaného letiště na své stránce na Facebooku na konci uplynulého víkendu.

Dětské hřiště je součástí místního areálu, provozovatelé letiště tak nabádají všechny návštěvníky, aby si zákazu pouštění draků v tomto prostoru byli vědomi. Zmiňovaná ochranná pásma kromě draků omezují pohyb prakticky čehokoliv, co se může ve vzdušném prostoru kolem letišť pohybovat. Například modeláři a piloti dronů, kteří v lokalitě Točné létají, jsou podle letiště v radiovém spojení s místním letovým provozem a mají oficiálně posvěcenou koordinační dohodu.

Obecně platí letecký předpis, který upravuje provozování bezpilotních systémů. Ten přesně stanoví, za jakých podmínek může být prováděn let bezpilotního systému, v jakém vzdušném prostoru, v jaké výšce nad zemí, v jaké horizontální vzdálenosti od vztažného bodu řízeného letiště a podobně,“ uvedl k celoplošné platným opatřením tiskový mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pacvoň.