Za účelem zkvalitnění životních podmínek vznikl Středoškolský sněm hl. m. Prahy, který sdružuje zástupce ze zhruba 60 veřejných i soukromých středních škol, gymnázií či odborných učilišť. V úterý se uskutečnil počtvrté.

„Mezi tématy, která studenty nejvíce zajímají, je doprava, a to jak automobilová, tak i bez emisní, čili cyklistická,“ uvedl na tiskové konferenci Dominik Duchek, který je předsedou středoškolského sněmu. Nejvíce se však na posledním zasedání přetřásala především otázka stravování ve školních jídelnách.

Za málo peněz horší strava

Obědy ve školách tvoří nejdůležitější jídlo, které během dne školák sní,“ vysvětluje Duchek s tím, že téma stravování trápí studenty již delší dobu. „Školní jídelna má budovat jisté stravovací návyky. V momentu, kdy jsou jídelny špatně financované a zaměstnanci nejsou finančně motivováni, nemůžeme očekávat, že budou zachovávat nějaké kvalitativní standardy,“ domnívá se. „Po školních kuchyních chceme v souladu s aktuálními trendy kvalitní, chutnou a vyváženou stravu.“

Problému si je vědoma radní hl. m. pro oblast školství Irena Ropková (ČSSD), která bude usilovat o navržení navýšení příspěvku zaměstnancům školních stravovacích zařízení. Problém však vidí i jinde. „Kuchařky odcházejí do důchodu, mladí lidé po vyučení přitom ve školních kuchyních nechtějí pracovat,“ domnívá se. Ve školních stravovacích zařízeních je podle ní přibližně 1500 kuchařů a kuchařek.

Lepší přehled v dopravě

Studenti se na sněmu nadále shodli, že by bylo vhodné, kdyby Dopravní podnik hl. m. (DPP) umožnil zveřejňování aktuální polohy vozidel, což by mohlo zkvalitnit cestování po Praze. A to nejen studentům. „Online přístup k poloze daného vozidla MHD by umožnil cestujícím lepší plánování své cesty za studiem či zaměstnáním,“ vysvětluje Duchek. Kdyby totiž cestující konkrétně viděl, jaké zpoždění má spoj, na který čeká, měl by pak snazší rozhodování se pro alternativní trasu.

Nejméně je zeměměřičů

Praha se v posledních letech potýká s nedostatkem míst pro děti v mateřských a základních školách. Jak jsou na tom středoškoláci? Podle radní je jejich kapacita zcela dostatečná. „Největší přetlak studentů zaznamenáváme především na víceletých gymnáziích,“ uvedla pro Blesk.cz radní.

Na odborných školách se setkáváme s menším zájmem uchazečů. Snažíme se proto zvyšovat kvalitu i prestiž odborného vzdělávání,“ vysvětlila Ropková. Největší problém, co se počtu uchazečů týče, má mít Střední průmyslová škola zeměměřičská v Praze 9. „Tam bohužel nejsou schopni naplnit ani jednu třídu. Přitom po jejích absolventech je enormní poptávka, takže s pracovním uplatněním by po studiu neměli problém.“

Střední školy jsou jinak podle radní naplněny průměrně ze 70 %. I tak by na území hlavního města měly vyrůst dvě nové stavby určené pro středoškolské studium. „V tuto chvíli plánujeme výstavbu nové konzervatoře v Praze 4 a nový pavilon na Zlíchově pro postižené děti,“ uzavírá radní.