Stavba nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově započala před třemi roky. Její projektování však sahá ještě dále. „Cesta k této stavbě nebyla jednoduchá. Když se s ní začínalo, psal se rok 2004,“ uvedla při slavnostním zprovoznění primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

V Praze tak vznikla podle slov Martina Doksanského, generálního ředitele SMP CZ, které se na stavbě podílelo, „největší vodohospodářská stavba za uplynulých 30 let v České republice“. Denně na ní dle jeho vyjádření pracovalo 800 dělníků a až 200 techniků, kteří se postarali to, aby nová linka fungovala tak, jak má. Jaké výhody přinese obyvatelům Prahy?

Vliv čistírny poznají zejména lidé z okolí

Nová linka bude od středy fungovat v patnáctiměsíčním zkušebním provozu, v rámci kterého se vypilují veškeré nedostatky, které by snad mohla skýtat. Už během tohoto provozu však Pražané poznají její hlavní výhody. Těmi bude především zvýšená čistota nejen vody, ale i ovzduší.

Nová linka je koncipovaná tak, aby zvládala čistit 10 miligramů dusíků na litr vody,“ uvedla radní pro životní prostřední Jana Plamínková (STAN). Fosfor a především dusík trápí zejména pražskou kanalizaci. „V podstatě se dá říci, že tato stavba je třetí etapou čištění vody v Praze. V roce 1906 byla zprovozněna první pražská čistírna odpadních vod, v roce 1967 byla zprovozněna mechanicko-biologicko-chemická čistírna na Císařském ostrově. Nyní vznikla další, která splňuje parametry, požadavky a kritéria 21. století,“ uvedla pro Blesk.cz radní.

Video
délka: 01:50

Slavnostní zahájení provozu nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, v rámci něhož zasadily primátorka Adriana Krnáčová s radní Janou Plamínkovou třešeň. David Zima

„Obyvatelé hlavního města poznají vliv nové linky,“ nastínila dále radní. „Vzduch v okolí bude daleko méně zapáchat, protože proud odpadní vody se rozdělí na dvě části, kdy jeden proud zpracuje stávající linka a druhý proud ta nová. Zároveň bude o něco čistší voda ve Vltavě, kde má čistírna výpusť. Systém také bude při provozu dvou linek bezpečnější a stabilnější pro celé město,“ dodala Plamínková.

15 měsíců zkušebního provozu

Celá stavba zbrusu nového komplexu vyšla hlavní město na více než 6 miliard korun. Zpracovávat by přitom měla zhruba polovinu odpadních vod z celého hlavního města. Stále však není zcela dokončená. Vyjma zhruba patnáctiměsíčního zkušebního provozu ji však čekají jen drobné „kosmetické“ změny.

„Stavba momentálně vykazuje 300 závad, což je na její rozsah neuvěřitelně malé množství,“ uvedl pro Blesk.cz Jiří Rosický, který je za Pražskou vodohospodářskou společnost (PVS) správcem stavby. „Jedná se ale o drobné závady, které jsou dané lokalitou. Přes suché léto jsme například na ostrově nemohli sázet trávu nebo stromy, což je jeden druh závad,“ vysvětlil Rosický.
Video
délka: 01:02

Povrch a podzemí komplexu nové linky čistírny odpadních vod Daniel Vitouš

„Další závady jsou, že se sdružení zavázalo zřídit k tomuto objektu adekvátní komunikace. Pak už to jsou ovšem jen různé drobnosti, které lze objevit na každé stavbě, například úprava omítky,“ popsal zástupce PVS.

Vznikne na Císařském ostrově rekreační zóna?

Podle radní Plamínkové by na ostrově mohla do budoucna vzniknout nová rekreační oblast. Kromě zamýšleného vysázeného stromořadí by mělo dojít i na nové propojení Císařského ostrova s Trojou formou lávky. „Původně zde měl vzniknout intenzivní park s kavárnami, který se přece jen do industriální oblasti příliš nehodí, takže se nám to podařilo změnit na plochu se suchomilnou vegetací, což se podle letošního léta ukazuje jako velmi rozumné rozhodnutí,“ vysvětlila.

„Tato část Císařského ostrova bude za určitých omezení přístupná i pro veřejnost,“ vysvětlila dále s tím, že by hlavní město stálo o zřízení nové lávky z Císařského ostrova na Troju přímo k branám zoologické zahrady. „Chtěli bychom, aby sem zajížděl i linkový autobus,“ uzavřela radní.
Fotogalerie
75 fotografií