Negativní ekologický dopad plastu na životní prostředí je obecně známým jevem. Celý svět obletěly fotografie „pevniny“ z tohoto materiálu, která vznikla v oceánu a s nadsázkou tvoří další světový kontinent.

„Planeta je zamořena plasty. Je to ohromný problém, všichni známe fotografie zvířat, kytovců, mořských želv, které uhynuly v důsledku ucpání trávicího traktu plasty. Želvám ve vodě se kus igelitu jeví jako medúza. Naším přístupem chceme zmenšit objem plastů, který končí na skládkách, ve spalovnách nebo v přírodě. Hlavně chceme jít příkladem,“ popsal motivaci ke změně ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Vše zůstává „za plotem“

V restauracích a dalších gastronomických provozovnách na území zahrady se ročně použije obrovské množství plastu. Nově se tady proto začal využívat bioplast z rostlinného škrobu, který lze ve speciálním zařízení přeměnit na kompost, který se pak dál uplatní přímo pro potřeby areálu.

Video
délka: 02:42.26

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek o novém využívání bioplastu. Daniel Vitouš

„Kompost zde vzniká, je tu zpracován a následně i využíván. Odpadají tak náklady na přepravu. Do kompostu se přidávají zbytky z přípravy jídel zdejšího gastroprovozu. Zaměstnanci manuálně plasty před zpracováním vytřídí. Může se stát, že se ke kompostovatelnému nádobí přimísí PET lahve či nápojové kartony,“ uvedl k řešení Karel Vančura, ředitel společnosti IPODEC, která vlastní nakládání s tříděným odpadem v zahradě zajišťuje.

Lidé musejí třídit

Pro Zoo Praha jde o pilotní projekt, který sníží negativní stopu tohoto provozu v životním prostředí. „Chtěl bych touto cestou apelovat na návštěvníky, aby tady v zoo třídili odpad, aby kompostovatelné nádobí dávali do příslušně označených košů, jinak je to pro nás mnohem složitější,“ uvedl Miroslav Bobek.

V rámci ekologické osvěty zároveň pražská zoologická zahrada dlouhodobě podporuje takzvané „in-situ“ projekty, kdy pomáhá udržovat některé živočichy přímo ve volné přírodě. Takovým příkladem je i neustále probíhající návrat koní Převalského do divočiny v Mongolsku. Zároveň také Zoo Praha zcela přestala využívat palmový olej. „Pěstování palmy olejné je krajně problematické, rozhodli jsme se k tomu zaujmout určitý postoj,“ dodal ředitel zoo.

Fotogalerie
11 fotografií