„Velké kontejnery standardně svážíme jednou za šest týdnů, nicméně na exponovaných místech svážíme jednou za čtyři, výjimečně za tři týdny. To samé platí i v případě menších nádob,“ uvedl mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Vytříděný hliník mohou odběratelé využít pro výrobu nových nápojových plechovek. Zpracovává se také kovový šrot a kabely, které ale do kontejnerů na obaly nepatří. U kabelů je nutné odstranit obalové PVC.

Kontejnery jsou určené pro sběr prázdných nápojových plechovek, ale patří do něj i prázdné konzervy, tuby, kovové uzávěry nebo víčka. Do nádob naopak nepatří obaly od deodorantů ve spreji, obaly od motorových olejů, benzinu, barev dalších chemických nebo nebezpečných látek. „Jsou považovány za nebezpečný odpad a měly by být likvidovány podle pokynů výrobce, případně je lze odevzdat ve sběrných dvorech,“ dodal Mana.

Za minulý rok Pražené vyprodukovali 304 325 tun odpadu, v nádobách na směsný odpad skončilo 250 198 tun, zbývajících 54 127 tun lidé vyhodili do kontejnerů na tříděný odpad. Vytřídili 22 488 tun papíru, 16 617 tun skla, 13 897 tun plastu, 981 tun nápojových kartonů a 143,6 tuny kovových obalů.

I tak ve směsném odpadu končí stále velké množství gastroodpadu, biologicky rozložitelný odpad, jednorázové plastové a kovové obaly. Ve spalovně spolupracují s Akademií věd na zachytávání kovů magnetickými separátory a ročně tak oddělí zhruba 5000 tun kovů.