„Platnost výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ,nebezpečí požáru‘ pro území hlavního města Prahy skončila v úterý 14. srpna 2018 v časných ranních hodinách,“ informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman. Zákaz vydal ČHMÚ v pondělí 23. července, Pražané tedy mohou znovu rozdělávat ohně po třítýdenní pauze. Naposledy byl zákaz rozdělávání ohňů v Praze vyhlášen 30. dubna, kdy se pálily čarodějnice.

Nebezpečí vzniku a šíření požárů ale kvůli teplému a suchému počasí přetrvává zejména na jižní Moravě. „Předpokládáme, že se riziko požárů bude v nejbližších dnech zvyšovat,“ konstatoval ČHMÚ.

Za riziková místa se považují lesy do vzdálenosti 50 metrů od jejich okraje a také všechny parky, lesoparky a zahrady, kde se nachází porost umožňující vznik a šíření požáru. Patří sem i okruh 50 metrů od skladů sena nebo slámy. Zároveň se nesmí voda ze zdroje pro hašení požárů spotřebovávat k jiným účelům než k hašení.

V oblastech, kde hrozí požáry, by lidé neměli v přírodě rozdělávat oheň, odhazovat cigaretové nedopalky na zem, používat přenosné vařiče ani jiné zdroje otevřeného ohně. Měli by se řídit místními vyhláškami a zákazy, které reagují na sucho a nebezpečí vzniku požárů.