V loňském roce se v Praze podle statistiků narodilo nejvíce dětí od roku 1979. Praha populačně roste méně než Vídeň, Frankfurt či Mnichov a více než Budapešť či Varšava. Je to dáno množstvím příchozích cizinců.

Přirozený přírůstek podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) roste od roku 2006. Loni činil 3125 osob, což je ve srovnání s přírůstkem daným stěhováním, který činil téměř 11 tisíc lidí, relativně málo. Vypovídá nicméně o růstu porodnosti a poklesu úmrtnosti. První trend je podle mluvčího Institutu plánování a rozvoje (IPR) Marka Váchy dán tím, že si postupně pořizují děti lidé, kteří to kvůli kariéře v 90. letech odložili. Menší úmrtnost je pak důsledkem faktu, že dožívají populačně relativně slabé ročníky z 30. let minulého století.

Stěhování hraje prim

Největší zdroj nových obyvatel Prahy je dlouhodobě stěhování. „Praha jako ekonomicky dominantní centrum republiky přitahovala migranty z celé republiky a v posledních letech i z ciziny,“ uvedl Vácha. Doplnil, že pokud jde o příchozí z jiných oblastí republiky, už dávno nejde o urbanizaci v klasickém slova smyslu, tedy přesun lidí z venkova do města. Mnohem obvyklejší je přesun z jiného města do Prahy.

Do roku 2014 se víc Čechů z Prahy vystěhovalo, než se do ní přistěhovalo. Celkově tak v metropoli ubývalo osob s českým státním občanstvím. Podle IPR to bylo dáno hlavně stěhováním lidí do satelitů kolem města. To se pořád děje, ale v posledních letech počet Čechů v metropoli roste v důsledku větší míry stěhování z jiných regionů. „Výrazný nárůst byl patrný především u Moravskoslezského kraje, kde je omezená nabídka kvalifikovaných pracovních příležitostí,“ uvedl Vácha.

Odkud jsou cizinci?

Ze zhruba 38 tisíc lidí, kteří se loni do metropole přistěhovali, jich asi 44 procent přišlo ze zahraničí, ať už šlo o Čechy či cizince. Osob s jiným než českým státním občanstvím se do Prahy přistěhovalo 20 tisíc, tedy 52 procent. Národnostní skladba příchozích cizinců se podle Váchy příliš nemění. Loni čtvrtinu tvořili Ukrajinci, 16 procent Slováci, 12 procent Rusové, sedm procent Vietnamci a ostatní národnosti tři procenta.

Růst počtu obyvatel se dá podle IPR očekávat i v budoucnu. Tomu by měl odpovídat rozvoj města a stavba bytů. Dle institutu je v Praze dostatek rezerv pro další populační růst, a to zejména na velkých brownfieldech a dalších nevyužitých územích.