Modré zóny na některých místech Prahy fungují už delší dobu – a je to na nich znát. Příkladem jsou ulice v Karlíně, kde není problém narazit na místa, která jsou sice vyhraněná pouze rezidentům, vodorovné dopravní značení je tu ale už sotva viditelné. Taková situace je například v ulicích Šaldova nebo Březinova.

Technická správa komunikací nemá stanovený žádný pravidelný harmonogram, na základě kterého by se čáry na vozovce obnovovaly. Nové nátěry se realizují dle aktuální potřeby. „Vždy záleží na vytíženosti místa, povrchu nebo stavebně-technickém stavu komunikace. Oddělení zón placeného stání tuto činnost zajišťuje prostřednictvím dodavatele, který koná pravidelné měsíční kontroly a značení dle potřeby obnovuje. Technici oddělení zón placeného stání konají namátkové kontroly,“ uvedla tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

Platí, i když není vidět

Podle dopravního experta Svatopluka Samlera mají přespolní řidiči v případě nevědomosti smůlu – v zónách placeného stání se totiž ještě nachází svislé dopravní značení na sloupu, které modrou zónu uvádí v platnost. Co naplat, že například tuto značku v Šaldově ulici stíní větev stromu, takže je také snáz přehlédnutelná.

Svislá dopravní značka, která zóny určuje, je také špatně viditelná.
Svislá dopravní značka, která zóny určuje, je také špatně viditelná.
Autor: Daniel Vitouš

„Svislá značka je vodorovnému dopravnímu značení nadřazená. Vždy se nejvýš řadí případný policista, poté následuje světelná signalizace, svislé přenosné značky, svislé značky na sloupech a vodorovné značení. Až v případě, že se na místě nenachází nic, vychází se z obecné úpravy,“ popsal systém Svatopluk Samler.

Modré čáry na vozovce mají za úkol zejména vymezit, kam až zóna placeného stání sahá. Existují totiž místa, kde rezidentní zóna nezahrnuje celou délku parkovacích stání v ulici. Pokud se v takové ulici nenachází svislá dopravní značka, která signalizuje ukončení zóny, může v případě nulové viditelnosti vodorovného značení dojít ke kuriózní situaci. Platnost zóny placeného stání by se totiž v takovém případě podle odborníka protáhla až k nejbližší křižovatce, která zruší platnost svislé dopravní značky na začátku modré zóny.

Video
délka: 01:01

Vyznačení modrých zón na některých místech v Praze přestává být vidět. Daniel Vitouš

Fotogalerie
12 fotografií