Hlavně rychle a bezpečně. Tak zněly pokyny radního Petra Dolínka k dalšímu vývoji ve výstavbě trasy linky metra D. Dopravní podnik hlavního města Prahy tak přišel s novým řešením. Nechal vypsat dvoufázové výběrové řízení, v němž nalezl partnera pro nový společný podnik.

„Dopravní podnik bude vlastnit 49 % a společnost NOPOCZ01, která patří Pentě, 51 % z nového podniku. Veškeré podmínky pro výběr partnera byly nastaveny velmi tvrdě, aby nedošlo k budoucím komplikacím. Velmi jednoduše řečeno, Dopravní podnik získá důležité pozemky pro stavbu metra a Penta bude mít lukrativní místo u metra, které následně zastaví,“ říká generální ředitel DPP Martin Gillar.

Dopravní podnik na tom neprodělá

Pozemky, kudy má v budoucnu vést metro D, vlastní 162 majitelů, přičemž 148 z nich ještě musí DPP získat. Dosavadní jednání s vlastníky pozemků byla neúspěšná – někteří z nich totiž požadují třikrát až desetkrát víc peněz, než je znalecký odhad. Dopravní podnik ani Praha ale nemohou podle současné legislativy nabídnout víc než 15procentní navýšení, protože pro tak vysokou cenu nemají ekonomické zdůvodnění. Penta naopak může proti vysoké ceně pozemků postavit budoucí zisky z developerských projektů. „Myslíme si, že Penta nebude chtít prodělat a pozemky zhodnotí. Její účast za těchto podmínek je dobrou zárukou,“ říká ekonomický ředitel DPP Peter Hlaváč. Společný podnik nebude stavět tunely metra, stanice ani vestibuly. Jejich výstavbu bude i nadále zajišťovat samotný DPP.

Video
délka: 04:16.96
Video se připravuje ...

Přiblížení nového projektu výstavby trasy metra D Jiří Marek

Odhadované investice na výkup pozemku jsou 6,5 miliardy korun, celý projekt by měl vyjít na 39,7 miliardy korun. Pozemky a veškerá povolení by měla plánovaná společnost získat do čtyř let. Na výkupy si nová společnost vezme bankovní úvěr. Vklad bude tvořit 10 % a úvěr 90 %. Po dokončení projektu Penta zdarma přenechá vybraná území pražskému dopravnímu podniku. V úterý se na valné hromadě Dopravního podniku hlavního města rozhodne, zdali nový záměr podpoří. 

Fotogalerie
8 fotografií