Vše probíhalo tak, jako by to bylo doopravdy. V úvodu jednání si členové parlamentu zvolili své vedení, i když v tajné volbě. Předsedkyní parlamentu se stala Amélie Dárková, místopředsedkyní pak Veronika Svobodová. Na pořadu dne potom měli mladí žáci dvě důležitá rozhodnutí. První z nich bylo přejmenování Základní školy Petřiny-jih na Základní školu Věry Čáslavské. Za dohledu současného radního Prahy 6 Jana Laciny (STAN) poté začala diskuze a hlasování.

To bylo vcelku přesvědčivé. „Městský žákovský parlament Prahy 6 doporučuje Radě městské části usilovat o přejmenování ZŠ a MŠ Petřiny-jih na ZŠ a MŠ Věry Čáslavské. Pro toto usnesení hlasovalo 17 z 20 přítomných členů parlamentu, proti byli 3,“ zaznělo na konci jednání.

Jiní studenti projednávali o den později body, které nestihli na prosincovém zasedání:

Video
délka: 01:33.20

Takto vypadalo podobné jednání studentů o den později. Praha 6

Jméno zcela nového parku

Druhou věcí, o které žáci základních škol rozhodli, bylo pojmenování dosud bezejmenného prostoru mezi ulicemi Wuchterlova a Kafkova. Městský parlament po dlouhých debatách a návrzích svých členů přijal následující dvě usnesení. „Městský žákovský parlament Prahy 6 doporučuje Radě městské části usilovat o pojmenování dosud bezejmenné křižovatky ulic Wuchterlova a Kafkova na náměstí Petra Šabacha, nebo na park Petra Šabacha. Pro hlasovalo 19, proti jeden člen,“ rozhodl parlament. Obě usnesení následně opravdu předali radnici, která se jimi bude zabývat na řádných jednáních.

Součástí celé této simulace „ze života politiků“ byl také seminář k rozvoji komunikačních dovedností, který vedl ředitel Centra pro demokratické učení Tomáš Hazlbauer. „Hravou formou se žáci dozvěděli, jak přebírat odpovědnost a jak komunikovat se spolužáky, vyučujícími i vedením školy. Děti se učí, že o tom, co se jim ve škole líbí i nelíbí, si nemusí jen povídat se svými kamarády ve školní lavici, ale že se o tom mohou bavit také s učiteli a vedením školy a vyvolávat potřebnou diskusi,“ vysvětlil na závěr ředitel.
Fotogalerie
16 fotografií