Projekt adopcí hrobů vznikl v červenci 2013. „Bohužel není zákonem nijak definována významná osobnost a tím pádem nejsou nijak chráněny jejich hroby,” vysvětlila koordinátorka projektu Oldřiška Dvořáčková k tomu, proč SPH s adopcemi přišla. Hroby jsou nabízeny zájemcům, kteří se mohou přihlásit a na vlastní náklady cenné náhrobky opravit. Za uplynulých 5 let se takto opravilo zhruba 130 hrobů

O opuštěné hroby se může starat kdokoliv

Na 29 hřbitovech spravovaných SPH je asi 200 000 míst, z nichž je asi 40 procent opuštěných. „Proto je velmi pravděpodobné, že do budoucna se číslo hrobů zařazených do projektu může navýšit odhadem až na zhruba 1000,” doplnila Dvořáčková. Své adoptivní „opečovatele” nalezly náhrobky spisovatelů Karla Havlíčka Borovského, Karla Jaromíra Erbena, Karla Sabiny nebo Eduarda Basse.

Zájemci o adopci zaplatí nájem na dobu deseti let, který se odvíjí od výměry hrobového místa. U hrobu běžné velikosti se částka pohybuje kolem 6500 korun. Zájemce se zároveň zavazuje, že v období deseti let pronájmu na svoje náklady zajistí opravu a údržbu náhrobku. Náklady na opravu jednoho hrobu se pohybují mezi 20 000 a 50 000 korunami. V souvislosti s projektem pořádá SPH veřejnou sbírku, jejíž výtěžek jde na opravy hrobů bez adopčního nájemce. Lidé mohou přispět prostřednictvím dárcovské SMS.

Zájem firem je nevalný

O adopci hrobů mají převážně zájem spíše jednotlivci, rodné obce daných osobností nebo různé spolky. Firmy projekt zatím příliš nepodporují. „Trochu nás mrzí, že se výrazněji nezapojují firmy, přestože se často jedná o jejich zakladatele. Například tady máme hrob Čeňka Daňka, zakladatele ČKD, který stále na adopčního nájemce čeká,” uvedla koordinátorka.