Lidé bez přístřeší najdou nové místo s výdejnou teplých pokrmů v michelském Centru sociálních služeb. Novinka vznikne v rámci projektu magistrátu, pomocí kterého chce Praha rozšiřovat pomoc bezdomovcům na území městských částí Praha 1 až Praha 11.

„Potravinová pomoc je nejen významnou součástí humanitární pomocí, která přispívá k ochraně lidského zdraví, ale je i významným nástrojem sociální práce. Povinnost pomáhat lidem, kteří naši pomoc potřebují, patří k závazkům naší společnosti,“ uvedla k tématu zástupkyně starosty Prahy 4 Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ).