První členská výstava se konala v roce 1918, od roku 1923 byl potom vydáván sborník Hollar, dále grafické listy, alba, soupisy prací členů. Od roku 1956 fungoval jako skupina Hollar při SČVU, orientován na průbojnější a experimentální směry a propagaci české grafické tvorby v zahraničí. Spolek nedobrovolně přerušil činnost roku 1972 v období normalizace, obnoven byl po roce 1989.

Světoznámí umělci ve spolku

K zakládajícím členům sdružení, které si dalo do štítu jméno světově proslulého rytce 17. století Václava Hollara, patřili František Bílek, V. H. Brunner, Bohumír Jaroněk, Zdeněk Kratochvíl, František Kysela či Jan Konůpek. Z jiných známých jmen, která sdružením prošla, sdružení jsou určitě známá ta Josefa Lady, Maxe Švabinského nebo Jiřího Trnky. A mnoha dalších.

Jubilejní rok ve jménu grafiky

Sdružení letošní rok pojalo jako Rok grafiky, uspořádalo mnoho výstav v Česku i zahraničí, na kterých představilo práce zakládajících členů i mnoha umělců, kteří spolkem prošli. Zakladatelé Hollaru dodali grafice rovnocenné místo mezi ostatními druhy výtvarného umění a dnešním úkolem sdružení je tuto pozici nadále hájit, uvedl nedávno předseda sdružení Pavel Piekar.

Dějiny umění nejsou podle něj jen souborem děl jednotlivců, ale vytvářejí „organické celky a systém, představující společné dědictví“. Bývalý dlouholetý předseda sdružení, grafik Vladimír Suchánek, shledává poslání Hollaru především ve výstavní činnosti, která seznamuje veřejnost s hodnotami grafiky současnosti i minulosti.

Fotogalerie
4 fotografie