Na sociálních sítích obyvatelé Holešovic upozornili, že je něco špatně s řešením semaforů na křižovatce ulic Komunardů a Dělnická. Občas trvá příliš dlouho, než lidé dostanou vůbec příležitost přejít z jedné strany na druhou.

V předmětné lokalitě je poměrně silná tramvajová doprava. Soupravy na kolejích tady obsluhují trasu mezi tržnicí a Ortenovým náměstím, ale přidávají se ještě spoje z Libně směrem od Manin. Občas se tu proto setká víc po sobě jedoucích tramvají a problém je na světě. Podle TSK je ale chyba v nové signalizaci, která se tu instalovala během listopadu, protože původní semafory se dostaly na hranici své životnosti.

„Křižovatka je nyní spuštěna do zkušebního provozu, který je projektantem sledován a vyhodnocován. Bohužel se zde objevila teprve v reálném provozu technická závada spočívající v nadbytečném výběru fází s volnem tramvají. K této závadě při odlaďování na zkušebním řadiči nedochází. Na jejím odstranění usilovně pracuje projektant dopravního řešení ve spolupráci s dodavateli technologií,“ uvedla ve vyjádření mluvčí TSK Barbora Lišková.

Situace se zlepší

Kvůli uváděnému větvení tramvajových tratí je vybavení zdejší křižovatky složitější než na jiných dopravních úsecích. „Po odstranění závady se zkrátí čekací doby nejen pro chodce, ale též pro další účastníky silničního provozu,“ dodala k situaci Barbora Lišková.

Během natáčení u křižovatky na chvíli dokonce přestala světla svítit úplně. Lidé pak zmateně přecházeli na druhou stranu ulice. Někteří po obnovení funkce semaforů riskovali a přebíhali na červenou. Podívejte se na video:

Video
délka: 01:52
1080p 720p 360p

Problémy se světelnou signalizací na křižovatce v Holešovicích Daniel Vitouš

Řízení dopravy na podobných místech probíhá v takzvaném dynamickém režimu. Světelná signalizace je v takovém případě vybavená různými typy detektorů pro vozidla, prostředky MHD, chodce a cyklisty. „Detektory v reálném čase reagují na aktuální požadavky jednotlivých účastníků provozu. V každém cyklu řízení může být realizován jiný sled a počet fází, jiné délky volna a stůj jednotlivých signálů dle aktuálních nároků,“ vysvětlila k technickému řešení mluvčí TSK.

Fotogalerie
15 fotografií