První zmínka o nejznámějším náměstí sahá do roku 1348, kdy panovník Karel IV. založil Nové Město pražské. Zároveň vzniklo i toto náměstí. Za tu dobu prošlo mnoha proměnami. Stály tam dílny řemeslníků, pivovary, dvě šibenice, veřejná studna, rybník s mlýnem a také se tu obchodovalo s koňmi. Proto se místo dříve jmenovalo Koňský trh.

Současnost a budoucnost

„Význam náměstí se změnil na konci 19. století, kdy byla zbořena Koňská brána a v čele náměstí byla postavena budova Národního muzea. Z bývalého Koňského trhu se stal záhy rušný městský bulvár,“ uvedl Ondřej Šefců, autor výstavy a ředitel Národního památkového ústavu v Praze. V průběhu 20. století byl Václavák svědkem mnoha přelomových shromáždění a manifestací.

Nová podoba vychází z minulosti

Rozhovor Blesku s architektem Jakubem Ciglerem

Čím jste se při práci inspiroval?

„Ambicí našeho ateliéru bylo znovu vytvořit z Václavského náměstí reprezentativní veřejný prostor, velkoměstský bulvár a zároveň příjemné pobytové místo pro konání veřejných aktivit. Konkrétní náměty jsme čerpali z historických podob náměstí, ať už jde o dvojitá stromořadí, vodní prvky v ose náměstí nebo kamenné provazce s římskými číslicemi, zapuštěné v dlažbě. Odpovídají novoměstské parcelaci z doby Karla IV., představují otisk minulosti a zároveň pomáhají prostor organizovat.“

Na vizualizaci je znázorněné stromořadí, které na náměstí bylo už v roce 1878. Byla to pro vás inspirace?

„Přesně tak. Samotnému návrhu předcházelo studium historických fotografií, kreseb a plánů. Druhá řada stromořadí však má také praktický efekt. Pomáhá rozdělit nové dvojnásobně široké chodníky na dva nezávislé pruhy. V jednom, podél fasád, se budou pohybovat chodci. V druhém pak bude možno umístit městský mobiliář, prodejní stánky a sezonní předzahrádky. Takovéto uspořádání se osvědčilo v řadě evropských metropolí, například Vídni a Paříži.“

Co vše se na náměstí změní a kdy?

„S trochou nadsázky se dá říci, že vše. Spodní část náměstí bude nově řešena v jedné úrovni, tedy bezbariérově jako obytná a pěší zóna s minimálním počtem parkovacích stání. Současné křoviny ve střední části náměstí nahradí dlážděná pěší promenáda s trojicí vodních prvků. Chodníky po stranách se rozšíří téměř na dvojnásobek a přibude již zmíněná druhá řada stromořadí. Zcela obměněny budou veškeré povrchy, asfalt nahradí kamenná dlažba. Městský mobiliář bude vizuálně sjednocen a jeho sortiment výrazně rozšířen. Nové bude také veřejné osvětlení.“

VIDEO: Takto vypadala úvodní vernisáž výstavy na Václavském náměstí. 

Video
délka: 02:44

Takto vypadala úvodní vernisáž výstavy na Václavském náměstí. Tadeáš Provazník

Fotogalerie
13 fotografií