Pravdivost – soucit – snášenlivost. To jsou hesla meditace Falun Gong, kterou roku 1992 dle prastarých tradic zformoval jeho zakladatel Li Hongzhi. Dnes tuto metodu zušlechťování těla a mysli praktikuje přes 100 milionů lidí v 80 zemích světa. V pražské Bubenči proběhlo shromáždění vyznavačů tohoto cvičení, podle kterých dochází už 18 let v Číně k věznění lidí, kteří Falun Gong praktikují.

„Metodu zpočátku čínská vláda podporovala. Někteří straničtí ideologové se však cítili uraženi a ohroženi narůstající popularitou Falun Gongu. A když vládní statistiky ukázaly, že počet následovníků o 15 milionů převýšil počet členů čínské komunistické strany, tehdejší vůdce strany Jiang Zemin postavil Falun Gong mimo zákon,“ uvedl mluvčí Asociace Falun Gong ČR Bohumil Bartošek.

Kromě věznění a mučení mají být praktikující cvičení Falun Gong v Asii zabíjeni pro účely komerčních transplantací orgánů. Poslechněte si vyjádření asociace:

Video
délka: 01:23.72

Předsedkyně Asociace Falun Gong Veronika Sunová k protestu před čínskou ambasádou. Daniel Vitouš

Podle předsedkyně asociace Veroniky Sunové jsou lidé v Číně, kteří tuto meditaci praktikují, mučeni na více než sto různých způsobů. Tamější vězeňská služba je má například potápět v klecích nebo pálit rozžhaveným kovem.

„Tuto kauzu vyšetřovali nezávislí vyšetřovatelé,“ dodala Veronika Sunová, která zároveň na čínském velvyslanectví v Praze předala otevřený dopis velvyslankyni Ma Kequing. Vyjádření čínské ambasády v současnosti Blesk.cz zjišťuje.

Podívejte se na happening před ambasádou v Praze 6:

Fotogalerie
11 fotografií