V průběhu loňského roku prošlo záchrannou stanicí pro poraněné živočichy v Praze celkem 3707 zvířat. Téměř tři čtvrtiny z tohoto počtu byli ptáci, zbytek tvořili savci. Stanici provozují Lesy hlavního města Prahy.

„Rok 2016 můžeme označit jako rok ježků, do stanice jsme přijali 557 ježků západních a východních. Ježci se k nám dostávají v průběhu celého roku, nejvíce jich však přijmeme v létě, kdy se jedná o velmi malá osiřelá mláďata, a na podzim, kdy se k nám dostávají mláďata již větší, samostatná, ale nedostatečně připravená na zimu,“ uvedla mluvčí Lesů hlavního města Prahy Petra Fišerová.

Odborníci na pracovišti ošetřili celkem 118 živočišných druhů, mezi nimi se nacházely čtyři stovky poraněných kachen divokých, více než dvě stě kosů a 111 labutí. Ty si zranění nejčastěji způsobí během letu o tramvajové troleje.

„Ze vzácných živočichů potřebovali pomoc záchranářů například sokol stěhovavý, dva kvakoši noční, 140 netopýrů, včelojed lesní nebo dvaadvacet sotva několik dní starých mláďat ohroženého plcha velkého,“ prozradila Fišerová.

Vůbec poprvé se ve stanici objevil také zraněný bobr. Oproti roku 2015 na místě přijali o 671 zvířat více. Instituce v Praze funguje od roku 2012.