O tisíce lidí na čekacích listinách do domovů seniorů se neumí stát či hlavní město postarat. Poslední nadějí je tak pro ně vznik nových soukromých domovů, kam by je příbuzní mohli umístit. V celé Praze je v současnosti pouhých necelých tři tisíce lůžek pro seniory. Na další však čeká 8 tisíc důchodců.

Někteří z nich ale potřebují speciální péči. O osoby s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence se starají domovy se zvláštním režimem, kde tvoří lidé s demencí až 90 procent klientů.

„Počet osob trpících některým typem demence či Alzheimerovou nemocí roste stále rychleji, nejvíce takto nemocných osob je v Praze a ve Středočeském kraji. Tito lidé většinou v určitém stadiu již vyžadují odbornou péči,“ říká pro Blesk.cz Zdeněk Kalvach, člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.

Kromě městských zařízení se státem dotovaným provozem existují také soukromá zařízení, která se snaží nedostatek kapacit vyrovnat. Poslední podobné zařízení vzniklo v Praze 9 – Štěrboholech.

Kritická situace v Praze

„Problematika domovů pro seniory mě zajímá, neboť při svých návštěvách krajů jsem zjistil, že v této oblasti neexistuje jednotná koncepce a velmi se liší náklady na výstavbu i provozování těchto zařízení,“ říká ministr financí Andrej Babiš (ANO). Naráží tím na špatně nastavený sociálně-zdravotní systém, který krajům nevychází vstříc a lidé v soukromých zařízeních nemohou dostávat nadstandardní příspěvek, jaký by dostali ve státním domově. Vše tak musí doplatit rodina.

„Zjišťovali jsme si, jaká je v Praze situace. Bylo jasné, že stále nedostačuje. Budeme přesvědčovat zákonodárce, že systém financování sociálních služeb ze strany veřejných rozpočtů může být výrazně efektivnější,“ říká Ľubomír Vais Lubomír Vais, předseda představenstva společnosti GrandPark, která před koncem roku otevřela zařízení v Praze 9 pro 150 klientů.

Poptávka je podle něj v metropoli obrovská, proto hledají i další vhodnou lokalitu. V Praze funguje šest dalších soukromých zařízení zaměřených na klienty s demencemi, dohromady mají přes 400 lůžek. Státní či krajské domovy v Praze mají přibližně dalších 500 lůžek.

Vyhozené miliony oknem

Dalším velkým problémem jsou stavby domovů ze strany státu, který místo do nových projektů přestavuje různé zámečky či historické budovy na domovy pro seniory. Dotace by podle Vaise neměly být vázané na lůžko, ale na konkrétního klienta, jako je tomu třeba v Rakousku nebo Francii.

Ve státních i soukromých zařízeních se platí náklady na klienta z jím pobíraného důchodu, ze kterého dostane domov 85 procent, z přiznaného příspěvku na péči a plateb od zdravotních pojišťoven. Ve státních zařízeních doplatí tuto částku na úroveň skutečných nákladů město či kraj, v soukromých rodina klienta.

Vznikají tak absurdní státní projekty, kdy například přestavba hospice v Liberci přišla na 109 milionů korun, přičemž náklady na jedno lůžko byly téměř čtyři miliony korun.  Grandpark podobné zařízení v Hradci Králové postavil s pětinásobnou kapacitou domova, kdy náklady na jedno lůžko byly asi 840 tisíc korun. 

Fotogalerie
7 fotografií