Dětská hřiště a pískoviště v Praze mohou ukrývat mnoho nebezpečí. Počítají se mezi ně také biologická znečištění v podobě zvířecích výkalů, ale i pomalí a tiší zabijáci – rakovinotvorné těžké kovy.

Tyto látky se v pískovištích usazují dlouhodobě. V rámci projektu „S čím si v Praze hrajeme“ společnosti Arnika došlo k testování dětských hřišť na různých místech metropole.

„Vytipovali jsme celkem devět hřišť v šesti městských částech Prahy. Jedná se o místa blízko dopravních uzlů, jako jsou výpadovka na Evropské, oblasti u dálnic nebo Spořilov u Jižní spojky, ale také místa u průmyslových zdrojů znečištění ve Vysočanech, Holešovicích nebo Malešicích, kde se nachází spalovna komunálního odpadu a teplárna,“ vysvětluje vedoucí projektu Karolína Brabcová.

Ukázka odebírání vzorků a zjišťování přítomnosti látek v půdě
Ukázka odebírání vzorků a zjišťování přítomnosti látek v půdě
Autor: Státní zdravotní ústav

Našli mnoho kadmia

Většina testování dopadla v pořádku. „V několika případech jsme ale odhalili téměř dvojnásobné překročení doporučeného limitu pro obsah kadmia. To je těžký kov, který se ukládá v živých tkáních a u lidí způsobuje rakovinu krve,“ vysvětluje Brabcová.

Podle odborníků bezprostřední nebezpečí nehrozí, v případě dlouhodobého vystavení takové látce však může vznikat problém.

Kadmium v centru i na okraji

Dopravní znečištění může podle testů za obsah kadmia v pražských pískovištích mnohem víc než velké průmyslové podniky. „Za hlavní zdroj problému považujeme dopravu. Emise z Malešické spalovny se například dají přirovnat k deseti milionům najetých kilometrů v autě. Zdá se to jako velké číslo, pokud se ale tato vzdálenost přepočítá na počet aut, která po Praze jezdí, zjistíte, že emise z dopravy jsou mnohem horší,“ vysvětluje odborník Milan Havel.

„Jako matka nemáte možnost tomuto stavu uniknout,“ dodává Karolína Brabcová s tím, že testy odhalily kadmium jak na okraji Prahy, tak v jejím centru. Je prý přitom jedno, jestli si dítě hraje přímo na pískovišti, nebo na jiné přírodní ploše, protože miniaturní částice těžkých kovů proniknou prakticky všude.

Pískoviště na dětských hřištích ukrývají také v Praze spoustu nebezpečného obsahu.
Pískoviště na dětských hřištích ukrývají také v Praze spoustu nebezpečného obsahu.
Autor: Daniel Vitouš

Nejhůř dopadlo hřiště v Praze 7

„Vůbec nejhorší situace se v rámci testovaných oblastí zjistila na pískovišti v Jateční ulici nedaleko tržnice v Holešovicích. Tuto skutečnost spojujeme právě se znečištěním z hlediska dopravy,“ uvádí Brabcová.

Jelikož jde o dlouhodobé usazování těžkých kovů, nedokázalo se zatím zjistit, zdali nedaleko zprovozněný vjezd do tunelu Blanka této situaci pomohl, nebo ne.

Praha horší než Hong Kong

V rámci měření došlo na porovnání jednotlivých částí Prahy, ale také srovnání naší metropole se zahraničím.

„V severní části Prahy je obecně situace horší než na jihu. Je to dáno průmyslovějším zatížením severní oblasti celé České republiky,“ vysvětluje Milan Havel.

Vzhledem k měření výskytu kadmia dopadla Praha bohužel hůř než Hong Kong, Madrid nebo Kazachstán. Z hlediska výskytu olova, tedy dalšího nebezpečného těžkého kovu, dopadla Praha naopak z těchto světových míst nejlépe.

Obecně jsou děti podle odborníků zranitelné. „Hrají si s holýma rukama, ruce si pak olizují nebo dokonce písek požívají. Vznik rakovin se váže k dlouhodobému působení toxických látek. Děti, které vyrůstají v Praze, jsou těmto vlivům vystaveny odmalička,“ dodává Karolína Brabcová.

Státní zdravotní ústav upozorňuje, že je nutné k tomuto druhu zkoumání přistupovat obezřetně. „Je potřeba brát v potaz, jaké je to hřiště, jestli oficiálně provozované, nebo ne. Je to jako s rybníky, někde je oficiální přírodní koupaliště s dozorem, jinde se člověk koupe na vlastní riziko,“ popisuje situaci Ladislava Matějů z Odborné skupiny hygieny půdy a odpadů.

Prohlédněte si pískoviště a ukázku odběru a testování vzorků:

Fotogalerie
10 fotografií