Park se nachází v těsné blízkosti Ocelářské ulice a městská část už vydala prohlášení, ve kterém vyzývá řidiče a chodce k opatrnosti. Dojde tedy k omezení v dopravě? „K zásadnímu ovlivnění dopravy v okolí a především v ulici Na Břehu by nemělo dojít, jelikož revitalizace bude probíhat za říčkou Rokytkou. K určitým omezením z hlediska pěších a cyklistů dojde, a to tak, že pro cyklisty bude objízdná trasa po ulici Na Břehu v rozsahu cca 250 m,“ odpovídá radní Tomáš Holeček. 

Park z ulice Ocelářská
Autor: Plop

Na sociálních sítích se už rozjela diskuse, co by si občané Vysočan přáli, aby se v parku objevilo. Chtějí např. více odpadkových košů, především v okolí řeky Rokytky, která parkem protéká. Mezi nápady se objevil i požadavek na psí hřiště nebo na novou autobusovou linku. Podle radního Holečka MČ Praha 9 počítá, že v rámci revitalizace parku dojde k vybudování nových zastávek v ulici Ocelářská.

Do výsledné úpravy ale mohli zasáhnout sami občané. „Vzhledem k tomu, že revitalizace parku Pod Lávkou je připravována již několik let, docházelo v průběhu k dílčím úpravám projektu. Tato finální podoba vznikla na základě podnětu našich obyvatel,“ dodává Holeček. 

Z nákresů nové podoby parku, které na svých stránkách publikovala Městská část Praha 9, vyplývá, že v novém parku by se mělo objevit nové dětské hřiště s altánem a mnohem více zeleně.  

„Finální podoba parku bude spočívat v úpravě plochy parku na klidovou a aktivní. Dojde k vybudovaní pěších komunikací, kdy hlavní povede středem parku, kde bude klidová zóna s dětským hřištěm a s rozmístěnými herními prvky a lavičkami. Dále vznikne komunikace, která propojí ulici Ocelářskou a Na Břehu.  V poslední řadě vznikne komunikace pro cyklostezku podél říčky Rokytky, která naváže na stávající cyklostezky. Samozřejmé je, že při umísťování nového mobiliáře se bude pamatovat na odpovídající množství odpadkových košů,“ odpovídá Holeček. 

Nákres nové podoby parku
Autor: http://www.praha9.cz/o-praze-9/pro-media/tiskove-zpravy-0/zacina-revitalizace-parku-pod-lavkou