V rozpočtu pro letošní rok počítá hlavní město pro oddělení národnostních menšin a cizinců celkem s 16,7 miliony korun. Většinu peněz rozdělí v grantech na celoměstské programy integrace cizinců. Organizace mohou žádat peníze na podporu prezentace národnostních kultur a kulturní činnost menšin nebo na publikační činnost.

Z grantu je financována také činnost a provoz obecně prospěšné společnosti Dům národnostních menšin. Město zřizuje rovněž Integrační centrum Praha, na starosti má sociální a právní poradenství nebo výuku českého jazyka. Jeho provoz je financován 3,7 milionu korun z evropského Azylového, migračního a integračního fondu, další milion přidává hlavní město.

Kromě celoměstských programů město podporuje také akce na území jednotlivých městských částí. Je to například tradiční akce Prahy 9 Barevná devítka – Etnofest nebo Setkání kultur v Praze 14.

Fotogalerie
19 fotografií