„Protože si letos připomínáme 140 let od zahájení pravidelného provozu městské hromadné dopravy v Praze, byly právě oslavy tohoto výročí ústředním tématem letošního ročníku soutěže. Třídy měly návrh motivu polepu ztvárnit na předem danou šablonu ve formátu A3,“ uvedl Dopravní podnik hl.m. Prahy. 

Do čtvrtého ročníku soutěže Namaluj svou tramvaj se mohly hlásit jen celé třídní kolektivy, nikoliv jednotlivci. Účastnily se jí tak třídy z dvanácti škol, které dohromady vytvořily 51 návrhů. Všechny posoudila odborná porota. Z deseti nejlepších pak vybírala vítěze. Tím se stal motiv pojmenovaný Linky, jehož autoři jsou studenti primy B pražského gymnázia Postupická. 

Jejich návrh byl použit jako šablona pro reálný polep tramvaje T3, která bude brázdit Prahu po dobu jednoho roku na běžné lince městské hromadné dopravy. Studenti gymnázia se jako první mohli svést ve „své“ originální tramvaji během slavnostní jízdy Prahou.

Záštity nad soutěží se ujali náměstek primátorky hlavního města Prahy pro dopravu a evropské fondy Petr Dolínek a Irena Ropková, která byla donedávna radní pro oblast školství a sociální politiky.

Soutěž má podpořit zájem mladých o cestování MHD

„Tato soutěž je opravdu jedinečná – nechává rozvinout dětskou fantazii a ještě mládeži ukazuje, že se každý může zasloužit o to, aby naše okolí bylo hezčí. Přeji autorům návrhu, ať se jejich návrh líbí, a všem ostatním, ať se jim nejen touto tramvají po Praze cestuje pohodlně,“ řekla Ropková. 

„Kvalita zaslaných návrhů byla v letošním roce znovu vysoká a bylo opravdu těžké vybrat z nich jeden nejlepší. Vítěz nás zaujal především jednoduchým, ale o to nápaditějším designem,“ řekl radní pro dopravu Petr Dolínek. 

Soutěž Namalujte svou tramvaj cílí na žáky druhých stupňů základních škol a studenty primy až kvarty víceletých gymnázií. Má podpořit zájem nejmladší generace o cestování městskou hromadnou dopravou.

Fotogalerie
4 fotografie