Od nedělního poledne je voda v Dejvicích závadná. Není pitná, ani vhodná k mytí nádobí nebo vykonání ústní hygieny. Ani po převaření by se neměla pít. Bakterie se dostaly do vody z neznámé přípojky, která nebyla zanesena v mapě, ale zůstávala v ní voda.

Město na svých facebookových stránkách píše, že se do sítě závadná voda dostala z vodojemu Andělka. Město přistavilo v okolí 53 cisteren s pitnou vodou, ještě deset jich přibude. Lidé mezitím ovšem vykoupili balenou vodu v okolních obchodech.

Tak to teď vypadá v Dejvicích a blízkém okolí. Ale co restaurace a jídelny? Některé zavřely, jiné mají otevřeno. Například restaurace Country Life poblíž Vítězného náměstí má zavřeno. I Hotel DAP z pochopitelných důvodů zavřel. Na dveřích vyvěsili i upozornění pro cizince.

The PUB jen o kousek dál má sice otevřeno, ale jen s omezeným provozem. „Včera jsem měli zavřeno, dnes prodáváme pouze balené produkty, nanosili jsme si i barely s pitnou vodou,“ uvedl provozovatel Kryštof Blažek. Právě z balené vody budou v restauraci dnes vařit.

Havárie se dotkla i restaurací z okolních městských částí, které běžně hostům nabízejí i kohoutkovou vodu. „Dnes to raději neriskujeme, podáváme jen balenou,“ řekl Blesku číšník v jedné restauraci v Holešovicích.

Úplně zavřená je například restaurace Evropa na Vítězném náměstí. Ostatní většinou fungují, především rychlá občerstvení jen omezila prodej točených nápojů, které se vyrábí smícháním pitné vody a prášku.  V omezeném provozu fungují také menzy v areálu ČVUT, prodává se jen balené jídlo a pití.

„Od rána jsme tu už nejméně počtvrté,“ řekli zaměstnanci rychlého občerstvení, před nímž stojí jedna z 50 cisteren, které oblast se špatnou vodou zásobují. S barely chodí i zaměstnanci vzdálenějších provozů. Například kuchař z restaurace Kulaťák musel ujít s padesátilitrovým barelem nejméně asi sto metrů. 

Základní škola na Náměstí Svobody je otevřena jako všechny ostatní. Jen čtyři žáci 9. třídy a školník nosí dovnitř pitnou vodu od cisterny. Nechávají ji před záchody, aby si děti měly jak mít ruce. Žáci také dostali pokyny, aby si přinesli z domova balenou vodu. „Přišlo asi 70 % žáků, 30 % nepřišlo kvůli střevním potížím nebo z preventivních důvodů,“ uvedla ředitelka Jana Rybářová. Místní školní jídelna vaří dnes pouze studenou kuchyni.

Fotogalerie
14 fotografií