Vodnice posvátné do Prahy přicestovaly za účelem vytvoření pojistné populace těchto obojživelníků. Jejich přirozené prostředí u jezera Titicaca na území Peru a Bolivie je v ohrožení kvůli znečištění.

Z Peru v minulosti jako první odvezla a mimo přirozené teritorium tyto žáby rozmnožila zoologická zahrada v americkém Denveru. Tato zoo pak vyzvala ke spolupráci Evropskou asociaci zoologických zahrad a akvárií.

„Zoo Praha se k programu na vytvoření pojistné populace vodnice posvátné okamžitě přihlásila. Jde také o to, abychom dál předávali informaci o problémech jednoho z důležitých světových ekosystémů. Z dlouhodobého hlediska se totiž tyto žáby nepodaří zachránit, pokud se nepodaří zachránit jezero,“ vysvětlil kurátor chovu plazů a obojživelníků Zoo Praha Petr Velenský.

„Vodnice posvátná je pozoruhodná už na první pohled. Nikdy neopouští vodní prostředí a téměř výhradně dýchá kůží. Vzhledem k nízkému obsahu kyslíku ve vysoko položeném jezeře Titicaca jí však musí využívat co největší plochu, a proto ji má po stranách těla, na hřbetě a na zadních nohou velmi nápadně zřasenou. Naši návštěvníci se o tom ostatně budou moci přesvědčit ještě během letošního jara, kdy otevřeme speciální expozici jezera Titicaca,“ uvedl ředitel Miroslav Bobek.

Pozoruhodné žáby nezůstanou v Praze dlouho pohromadě. Ze sedmdesáti si jich naše zoo nechá jen dvacet. Ostatní poputují do Polska a Rakouska, kde se zdejší zoologické zahrady také zapojí do projektu vzniku pojistné populace.

Fotogalerie
5 fotografií