František Kupka se řadí mezi umělce, kteří se po vypuknutí první světové války zapojili mezi dobrovolníky a připojili se k francouzské Cizinecké legii. Chtěli totiž pomoci porážce Rakouska-Uherska. Po válce podpořili vytvoření nového jednotného nástupnického státu - Československa.

Výstava přináší přehled Kupkovy tvorby vztahující se k období první světové války a prvních let nového Československa. Prezentuje Kupkova díla vzniklá pro rozmanitá odvětví, ale za jedním účelem - pomoci zrodu samostatného státu. Expozice představuje Kupkovy práce pro bulletin České kolonie, návrhy uniforem, řádů a vyznamenání, praporů i státní symboliky, v návrzích i realizacích.

Kupkova Československá vlajka

Do Československa se vrátil Kupka na jaře roku 1919 jako kapitán nové armády. Začal působit v čele Uměleckého sboru při Ministerstvu národní obrany v Praze a stál u zrodu Památníku odboje, instituce, která byla předchůdcem dnešního Vojenského historického ústavu v Praze. Organizoval například výpravy českých umělců na bojiště československých legií na území Francie a Itálie a též se podílel na uspořádání výstavy v Praze v roku 1919 Obrazy z bojišť Francie. V rámci Památníku odboje se Kupka také zapojil do soutěže o návrh státní vlajky.

V československém vojsku Kupka zůstal do roku 1920, poté se však rozhodl vrátit do Francie, kde působil jako externí profesor Akademie výtvarných umění v Praze. Na výstavě je kolem stovky exponátů a je doplněna archivními materiály, knižními publikacemi a dobovými fotografiemi.

Kdy: 6. října 2018 - 27. ledna 2019
Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
Za kolik: dospělí 140 Kč, studenti/senioři 70 Kč

Fotogalerie
8 fotografií