Revoluční rok 1848 se kromě jiných evropských měst projevil i v Praze. V ulicích tehdy ještě provinčního města habsburské monarchie se objevovaly nepokoje, město začalo politicky žít. Dne 12. června toho roku vznikly v Praze barikády a docházelo k ozbrojeným střetům.

Pod vedením generála Windischgrätze se habsburské monarchii podařilo povstání rozehnat. Výstava v pražském muzeu na Florenci vyobrazuje nejen dokumenty a reálie z té doby, ale poskytuje také namluvený detailní průběh Svatodušních bouří společně s obrazovým materiálem, který poskytuje kompletní představu o tom, co se tehdy v ulicích hlavního města dělo.

„Vyobrazení Svatodušních bouří a bojů je zajímavé. Snažili jsme se je shrnout do jakési názorné navigace na dobovém plánu. Každý si tak může představit, co se tehdy v Praze dělo, protože to už není tak známé a většinou se to pouze obecně shrnuje,“ vysvětlil spoluautor výstavy Tomáš Dvořák.

Kladivo a zednická lžíce, kterými se pokládal základní kámen při stavbě Národního divadla roku 1868.
Kladivo a zednická lžíce, kterými se pokládal základní kámen při stavbě Národního divadla roku 1868.
Autor: Daniel Vitouš

Podle něj je výstava zejména popisem proměny Prahy, která se za 70 obsažených let stala velkoměstem. Expozice vyobrazuje také všechny pražské purkmistry a starosty, kteří se v čele metropole za toto období vystřídali. V neposlední řadě tu mohou lidé vidět další dobové dokumenty, jízdní řády nebo mapu tras tehdejší hromadné dopravy, kterou stylově doplňuje namluvená verze Nerudova fejetonu, který o cestování MHD v tehdejší době pojednává.

Video
délka: 01:39
1080p 720p 360p

Spoluautor výstavy Tomáš Dvořák popisuje expozici Muzea hlavního města Prahy. Daniel Vitouš

„Dalším významným fenoménem je první světová válka, válečná nouze v Praze a vznik republiky,“ popsal závěrečnou část výstavy Tomáš Dvořák. Také tady se kromě standardních materiálů objevují interaktivní prvky. Návštěvníci například mohou na dotykové obrazovce vybírat jednotlivá místa, která jsou spjatá se dnem 28. října 1918. Po rozkliknutí se pak dozvědí podrobnosti.

Výstava „Praha 1848–1918“ pro veřejnost startuje ve středu 13. června, Muzeum hlavního města Prahy ji má v plánu nechat otevřenou do 24. února 2019. Počítá se také s doprovodným programem pro školy a komentovanými prohlídkami.

Fotogalerie
22 fotografií