Muzeum nepředstavuje Strašnice jen tak náhodou. Výstava je součástí mnohaletého projektu. Jedná se totiž již o osmou výstavu čtvrti, která leží na území metropole.

„Postupně se tak v tomto projektu odvíjíme od obcí, které obklopovaly pražská města a v poslední třetině 19. století či v 1. třetině 20. století se stávaly součástí Prahy, až jsme dospěli do Strašnic. V uplynulých letech jsme obdobným způsobem prezentovali Karlín, Libeň, Vinohrady, Žižkov, Holešovice-Bubny, Břevnov,“ vysvětluje ředitelka Muzea hlavního města Prahy Zuzana Strnadová.

Tady straší!

Původ označení této městské části stále není známý. „Podle některých pochází z představ, že na území Strašnic strašilo, čemuž mohlo nahrávat zdejší spíše zřejmě močálovité území, hluboké lesy a bažiny. Mohli tu ale žít strašní, nebo naopak ustrašení lidé,“ vysvětluje autorka výstavy Pavla Státníková, že je teorií hned několik.

Video
délka: 00:53.29

Ochutnávka z výstavy Strašnice Eva Fornálová

Zemědělství i továrny

Jakmile se octnete v prvním patře budovy Muzea hlavního města Prahy, stanete se badateli v minulosti tohoto místa. Stovky černobílých fotografií, mapy a obrazy vám detailně odkryjí život ve Strašnicích už od doby raného středověku. 

Výstava se však zejména zaměřuje na 19. a 20. století, které byly nejvýznamnější pro vývoj městské části. Strašnice se k městu totiž připojily teprve v roce 1922. Do té doby byly předpolím města. Obraz tamějšího vývoje je navíc rozdělen do kategorií jako například školy, obyvatelé nebo továrny a zemědělství. Pokud máte chuť pečlivě pročíst všechny texty, doporučujeme si vyhradit alespoň hodinu svého času.

Zelí do každé kuchyně

V rámci výstavy se třeba dozvíte, že Strašnice dodávaly zelí na pražské stoly. Zemědělství tady prosperovalo ještě v první polovině 20. století. „Fungovalo zde patnáct zahradnictví,“ prozrazuje autorka výstavy. Strašnice ale nebyly pouze zahradou ve smyslu pěstování zeleniny. Pražané se sem vydávali za víkendovým odpočinkem v zeleni. 

Strašnice dnes

Přestože se doba změnila a dnešní Pražané si pochutnávají na zelí z dovozu, při procházce ulice objevíte i pár pozůstatků doby minulé. „Pro mě je procházka kteroukoli částí takovým niterným nostalgickým zážitkem. Ale určitě mám ráda nahlédnutí do Nových Strašnic, kde se zachovalo pár původních staveb včetně kapličky, chodím ráda po Vinici, vilovou čtvrtí nad ulicí V Olšinách, ale i kolem tratě nebo ulicí Starostrašnickou… Zvlášní pocity přicházejí v ulici Ke Strašnické, kde kdysi stál jeden z původních statků, v němž jsem bydlela. To prolínání minulého a současného je ale bohužel nepřenosné,“ doporučuje Státníková spojit výstavu i se samotnou návštěvou této městské části.

Ochutnávka z výstavy:

Fotogalerie
25 fotografií