Během noci také intenzivněji voní některé druhy rostlin. Skupiny chodí s průvodcem, který je vybaven baterkou, chodí v temném pralese, kde mohou obdivovat jedinečnou atmosféru místa. „V noci můžeme džungli vnímat i jinými smysly než zrakem. To, co je zajímavé, nasvěcuje průvodce baterkou,“ vysvětlila už dříve Klára Hrdá, referentka zahrady.

Co ale ve dne nezažijete, je „kvákání“ tropických žabek, které jsou aktivní výhradně v nočních hodinách. „Jedná se o malé nenápadné žabky pocházející z Kuby, Baham a Kajmanských ostrovů. Jsou zajímavé hlavně svým velice hlasitým nočním projevem. Další jejich zvláštností je, že se z jejich vajíček líhnou rovnou malé žabičky veliké asi jako čočka,“ popsal dále Martin Dvořák, kurátor tropických rostlin.

Video
délka: 00:55.34

Botanická zahrada otevírá expozici orchidejí. Daniel Vitouš

Exotické hory, lesy i polopouště

Interiér skleníku Fata Morgana je rozdělen do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se návštěvník postupně seznamuje s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Úvodní část expozice je věnována suchomilné vegetaci tropů a subtropů. Návštěvníka nejprve uvítá australská buš a ukázka vegetace z ostrova Madagaskar, dále lidé mohou vidět zajímavé květiny z Mexika a také Afriky.

Prostřední část skleníku představuje nížinný deštný les tropů. Největší část tropického lesa je tvořena rostlinným společenstvem Jižní Ameriky a vybraných středoamerických lokalit, najdete tu ale i rostliny z dalších míst celého světa. Návštěvník se může také potěšit pozorováním života v tropických jezerech. Poslední, chlazená část skleníku, přibližuje drsné prostředí vysokých hor. Zastoupeny jsou zde rostliny amerických And, horských oblastí pevninské i ostrovní Asie a subtropické jižní Afriky. 

Tropický skleník Fata Morgana se nachází mimo areál venkovních expozic Botanické zahrady Praha, na jižním svahu trojské stráně. Moderní stavba s neobvyklým esovitým půdorysem je zapuštěna do skalnatého terénu. Celková expoziční plocha má rozlohu asi 1750 metrů čtverečních.

Noční prohlídky trvají od 12. ledna do 24. března 2018:

Leden
– pátky od 18 hodin
Únor – pátky a soboty od 18 hodin
Březen – pátky a soboty od 18:50 hodin

Vstupné:
Dospělí: 200 Kč 
Studenti do 26 let, děti do 15 let: 100 Kč 
Děti 3 až 5 let: 50 Kč
Děti do 3 let: zdarma
Sleva pro ZTP, ZTP/P či důchodce: není

Fotogalerie
27 fotografií