Jednou z hlavních postav letošního festivalu Evolution, jenž se podle organizátorů zaměřuje na vše, co souvisí se zdravým životním stylem a osobním rozvojem, byl letos Raymond Moody – lékař a filozof, který světově proslul jako autor knih o posmrtném životě a prožitcích blízkých smrti.  

Bělovlasý muž se na holešovickém Výstavišti poutavě rozvyprávěl o fenoménu, který z tisíců vyprávění tak dobře zná, a Pražané mu se zájmem naslouchali. Při přednášce s diskusí jim objasnil svůj názor na život po životě a poskytl spoustu filozofických námětů k přemýšlení.

Empatické sdílení smrti

Řada lidí prý tvrdí, že zážitky blízké smrti jsou způsobeny nedostatkem kyslíku v mozku. Raymond Moody tomu ale nevěří. „Jedna z mých profesorek mi vyprávěla o své zkušenosti, kdy musela resuscitovat svou matku,“ začal své vyprávění.

V momentu, kdy umírala, ona sama opustila své tělo, vnímala svou matku, jak opouští své tělo, viděla ji v duchovní podobě, viděla to světlo. Ale v ten moment sama profesorka žádné zranění neměla a o nedostatku kyslíku v mozku tedy mluvit nejde,“ vyvracel hypotézu.

Psycholog podle svých slov mluvil s mnoha lidmi, kteří empaticky spoluprožívali smrt svých blízkých tímto způsobem, což rozhodně nemohlo být způsobeno nedostatkem kyslíku v jejich mozku, sdělil jeden z argumentů.

Nicméně sám přiznává, že nelze tvrdit, že jsou tyto zážitky důkazem posmrtného života. „Naše logika, která je založena ještě na Aristotelovi, není schopná věci jako život po smrti zpracovat,“ vyprávěl Moody.

Příběh, který ho přesvědčil

Jako důkaz svého přesvědčení také přednesl příběh, který se k němu dostal před třemi lety v Itálii po přednášce. Tehdy k němu přišel chirurg, jenž popsal, jak prožil empatickou smrt blízkého.

„Ten lékař prováděl běžný chirurgický zákrok na mladém zdravém člověku. Nicméně navzdory tomu při operaci utrpěl zástavu srdce a nebylo možné ho oživit. Chirurg popisoval, jak se cítil hrozně, co asi řekne rodině,“ popisoval nevšední životní událost dalšího člověka.

„V tu chvíli se ale rozletěly dveře operačního sálu a vešla tam hmotně žena, která mu řekla, že její manžel není mrtvý. Že když čekala v čekárně během operace, přišel za ní muž. Řekl jí, aby šla na operační sál a řekla chirurgovi, že není mrtvý, že si to myslí jen ten lékař,“ vyprávěl příběh, při němž posluchačům tuhla krev v žilách. Zmíněný lékař pak prý automaticky zahájil resuscitaci.

Co se děje po smrti? Odpověď nabízí americký filozof a psychiatr Raymond Moody, průkopník moderního výzkumu tohoto fenoménu.
Autor: Eva Fornálová

A za malý moment srdce toho člověka skutečně začalo znovu bít. „A tento chirurg byl při tom, kdy onen pacient nabyl vědomí. A první věc, kterou mu oživený muž řekl, byla, že byl na operačním sále mimo své tělo a díval se na něj a snažil se mu říct, že není mrtvý. A protože mu lékař nerozuměl, šel do čekárny, aby řekl své paní, že ještě není mrtvý,“ dokončil vyprávění.

Raymond Moody tak nabídl posluchačům přednášky svůj pohled na věc. Takových zážitků prý slyšel od lékařů tolik, že nedůvěru v posmrtný život postupem času vzdal – podle něj tedy opravdu existuje.

Raymond Moody

Raymond Moody je v současnosti vůdčí autoritou ve výzkumu fenoménu, který pojmenoval zážitek blízkosti smrti. Pro část odborné veřejnosti jsou však Moodyho výzkumy, ač on sám je doktorem medicíny a zároveň doktorem filozofie i školeným psychiatrem, nepřijatelné. Je autorem 14 knih, jejichž celkový prodaný náklad převýšil dvacet milionů kusů, pořádá i přednášková turné.

Fotogalerie
16 fotografií