„Práce na první etapě by měly skončit do konce roku 2020 a po zimní přestávce budou pokračovat až do června 2021,“ uvedla Lišková.

Pracovníci stavební firmy Metrostav mimo jiné zhotoví nové závěrné zdi, železobetonové chodníkové římsy, položí vozovku a provedou izolaci mostu. V plánu je rovněž sanace částí nosné konstrukce a spodní stavby mostu.

Plánovaná rekonstrukce 66 metrů dlouhého mostu přes ulici Novopacká si podle mluvčí TSK vyžádá dopravní omezení. Uzavřená bude polovina mostu přes dálnici, provoz bude řízený kyvadlově v jednom jízdním pruhu světelnou signalizací.

Řidiči dále musí od čtvrtka 24. září do pondělí 28. září počítat s nočními uzávěrami v dotčeném úseku na dálnici D10. V čase od 21:00 do 6:00 hodin bude v Horních Počernicích uzavřený jeden jízdní pruh na dálnici, která spojuje hlavní město s Turnovem. Důvodem je podle Liškové odstranění stávající římsy a osazení ramenátů pro pracovní plošinu.