Vodárna v Nebušicích, pražské městské části vsazené do přírodního prostředí u Divoké Šárky, fungovala od roku 1923. „V prostorech byla umístěna čerpadla, která vodu čerpala do vodojemu. Do dnešních dnů se stavba zachovala z velké části v původní podobě – architektonické články, cihlové rámování oken, ocelová členěná okna, vnitřní okenice, kamenný sokl, členění fasád a další prvky, které domu dodávají osobitý styl, dočteme se ve Zpravodaji MČ Praha–Nebušice.

V posledních letech však objekt chátral a nebyl využívaný. „Stavebně technický stav před rekonstrukcí byl dlouhodobě neudržitelný, bylo nutné podchycení základů jižní strany, různorodé sedání domu se projevilo prasklinami štítu.“ Radnice Nebušic proto před dvěma roky zahájila rekonstrukci objektu, která byla zdárně dokončena koncem loňského roku.

Téměř jako v kostele

Radnice k rekonstrukci přistupovala s tím, že je nezbytné zachránit architektonickou hodnotu stavby, která je sice malá, ale neobyčejná. „Z vyšších podlaží vodárny se nabízejí krásné výhledy do údolí a ke kostelu. Vnitřní prostory přízemí bývalé vodárny jsou specifické svým tvarem, prostorovým řešením, výškou a úpravou oken, mají až sakrální atmosféru,“ uvádí tištěný zpravodaj.

„Stálo to za to“

Nyní vodárna slouží novému – především společenskému a komunitnímu účelu. Budova, která se nachází v ulici K vodárně 327, dnes funguje jako prostor pro setkávání, pořádání nejrůznějších kurzů, literárních čtení, přednášek a dalších podobných akcí. „Stálo za to ji zachránit a vdechnout jí nový život,“ uvádí tištěný zpravodaj. „Pestrost využití a zajištění života v domě non-stop, to bylo cílem.“

Fotogalerie
6 fotografií