Úředně ověřené podpisy se vyžadují například na udělení plné moci, zápisy do veřejného rejstříku či na dohody o úpravě majetkových poměrů, třeba v případě dědictví nebo převodu majetku. Nejsnazší je nechat si listinu opatřit úředním ověřením na pobočkách České pošty, které disponují službami Czech Point. Ne každý se do nich však může po svých dostavit.

Radnice Prahy 11 proto pro své obyvatele, kteří mají z nejrůznějších důvodů zhoršenou pohyblivost, poskytuje možnost terénního ověření podpisu. To může proběhnout v místě bydliště nebo třeba v domově pro seniory či v nemocnicích. Cena je navíc stejná jako v případě standardního postupu, tedy 30,- Kč. Žádné dodatečné výdaje si pracovník v terénu neúčtuje. K využití této služby lze zavolat do Informační kanceláře Czech Point MČ Praha 11 na telefonní čísla 267 902 488 či 267 608 209.