Zábor ve zmiňované ulici je nahlášen od úterý 24. září do čtvrtka 31. října. Někdy v tomto období dojde podle informací radnice Prahy 8 k uzavírce, která bude platná po dobu nezbytně nutnou k realizaci přípojek a opravě povrchu silnice. Akce se odhaduje na 14 dnů.

Vjezd do lokality mateřské školky a restaurace Dlážděnka bude umožněn směrem od Vltavy z ulice Pod Lisem, kde průjezdnost dočasně skončí u veřejného schodiště. Z opačné strany se řidiči dostanou na ulici Trojskou a Pod Lisem přes ulici Nad Hercovkou. Průchod pro pěší bude umožněn po celou dobu konání veškerých úprav.