Důvod, proč vznikl projekt „Sportík“, je podle zástupců Prahy 6 zřejmý. Zejména se má zvýšit zájem dětí o sport a přimět je k zdravému pohybu. Každý měsíc budou prvňáci a druháci seznámení s jedním sportem, jako jsou judo, ragby, fotbal, judo, volejbal, basketbal a házená. Možné však je, že přibudou další sporty. 

Pilotní program, jehož se zúčastnily školy A. Čermáka, J. A. Komenského, Dědina a Norbertov, byl podle zástupců Prahy 6 úspěšný. Od září se proto bude „Sportík“ týkat většiny škol, které má na starosti Praha 6. O které se bude jednat, radnice ještě upřesní, v tuto chvíli se však odhaduje, že se profesionálního cvičení v dalším školním roce zúčastní přibližně 1200 dětí.