První pražská městská část zahajuje výběr mladých lidí do 30 let, kteří budou mít možnost bydlet ve startovacím bydlení na adrese Samcova 3, Praha 1. Byty jsou součástí mezigeneračního bydlení v multifunkčním domě, kde částečně funguje i pečovatelská služba.

Podmínky jsou relativně přísné, ale v tomto případě pochopitelné. Žadatelé kromě uváděného věku musejí také mít minimálně po dobu 10 let trvalé bydliště na území Prahy 1. Nesmějí mít vlastnické právo k jinému bytu, nesmějí mít ani s radnicí uzavřenou smlouvu na jiné startovací bydlení. „Poskytnutý byt nebude rovněž moci být využíván k jakékoliv formě sdíleného ubytování,“ uvedl radní pro majetek a bytovou politiku David Bodeček (Piráti), který za projektem stojí.

Výběrové řízení na pronájem startovacích bytů bude dvoukolové. Další podrobnosti včetně termínů pro podání přihlášek uvádí web Prahy 1.