V městské části Praha-Šeberov, která se k hlavnímu městu připojila v roce 1974, žije k nynějšímu dni téměř tři a půl tisíce obyvatel. Z hlediska celopražské aglomerace se jedná o jednu z menších částí, což se odráží i na kapacitě ZŠ Šeberov, která v současnosti poskytuje 120 míst pro žákyně a žáky od 1. do 5. třídy.

Kdo od příštího školního roku nově nastoupí do prvních tříd, už se přitom pomalu sumíruje v hlavách místních rodičů. Přesvědčit je může den otevřených dveří, který v budově ZŠ proběhne 1. dubna od 8:00. Rodiče si budou moci prohlédnout prostory školy nebo nahlédnout na ukázky běžné výuky. Ještě tentýž den v 17 hodin proběhne informativní schůzka pro zájemce o zápis do první třídy, kde budou rodiče moci klást otázky na metodiku, výsledky práce, organizaci zápisu nebo vše relevantní, co je zajímá. Samotný zápis pak proběhne 29. dubna od 14:00 do 18:00, přičemž si rodiče budou moci zvolit konkrétní čas zápisu. Bližší informace ZDE.